INGEN NYTENKNING:  Yngve Brox (H) mener  Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, tar til orde for en politikk som er prøvd tidligere – og som lyktes dårlig. Foto: Monica Strømdahl / Dagbladet 
INGEN NYTENKNING:  Yngve Brox (H) mener  Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, tar til orde for en politikk som er prøvd tidligere – og som lyktes dårlig. Foto: Monica Strømdahl / Dagbladet Vis mer

Debatt: Eierskap

Feil løsning, Tajik

Dessverre er nytenkningen så å si fraværende i forslagene hennes.

Meninger

Arbeiderpartiets Hadia Tajik har ifølge Dagbladet 14. september funnet partiets oppskrift for å skape flere arbeidsplasser.

Tajik er et av sitt partis viktigste unge talenter. Dessverre er nytenkningen så å si fraværende i forslagene hennes, hun tar til orde for en politikk som er prøvd tidligere – og som lyktes dårlig.

Hun mener blant annet at de «store statsselskapene» skal gis en rolle som enda viktigere lokomotiver i utviklingen.

Det er trist at Ap ser ut til å ha glemt hvordan statlig industrisatsing tidligere har ført til massive feilinvesteringer, underskudd og kriser. Problemet i norsk næringsliv i dag er ikke at selskaper som staten er største eier i ikke er store nok, utfordringen er å skape et sterkt, lønnsomt privat næringsliv med norsk eierskap som gir trygge arbeidsplasser og gode skatteinntekter til staten.

Arbeiderpartiet har i denne stortingsperioden bare vært opptatt av hvordan norsk eierskap kan beskattes mest mulig. Skatt er et sterkt virkemiddel som fungerer: Det vi vil ha mindre av skattlegger vi.

Slik virker også Arbeiderpartiets kombinasjon av høyt skattenivå for eierskap og iver etter å gjøre statseide bedrifter enda mer dominerende i norsk næringsliv: Privat norsk eierskap svekkes. Høyre vil skape grunnlag for et sterkt norsk eierskap som ikke bare er dominert av staten. Jeg venter med spenning på å se Arbeiderpartiets svar på hvordan det kan sikres.