Feil om asyl

ASYLSØKERE: I Dagbladets oppslag om asyl mandag, har det oppstått forvirring om tallene. Som det fremgår av det omtalte prognosenotatet beregnes innvilgelsesprosenten ut fra antall realitetsbehandlede saker. Det betyr at færre trolig får asyl eller opphold på humanitært grunnlag i 2006, om lag 2200 personer, enn i 2006. Da var tallet nærmere 2500.Det er pr. 25 mai forventet at UDI vil behandle om lag 5500 asylsaker i 2006. Basert på tidligere erfaringer vil om lag 1100 av disse få realitetsbehandling i andre land, i henhold til Dublin-samarbeidet, og rundt 800 saker vil bli henlagt før vedtak. Av de resterende 3600 asylsaker, som vil få realitetsbehandling i Norge, er det forventet et positivt vedtak i 2200 saker, og om lag 300-400 av disse får innvilget asyl. I 2005 fikk 2500 ulike oppholdstillatelser etter realitetsbehandlede asylsøknader.