Feil om Bolivia

BOLIVIA: Elisabeth Aspaker fra Høyre har et innlegg i Dagbladet 9. oktober der hun kommer med en feil beskrivelse av forholdene i Bolivia – et land som siden kolonitiden har vært styrt av en liten hvit elite der flertallet av urbefolkningen og fattige har vært ekskludert. Dette forandret seg med valget av aymara-indianeren Evo Morales som president i 2005.

Den nye regjeringen har fått i gang en positiv prosess. Nasjonaliseringen av olje- og gassressursene har muliggjort sosiale prosjekter som har kommet de fattige til gode. Regjeringen har også satt i gang en storstilt alfabetiseringskampanje og en viktig jordreform.

At Morales’ styre er preget av «omfattende brudd på menneskerettighetene» er en usann påstand. Der tidligere regjeringer satte inn militæret for å slå ned demonstrasjoner, satses det nå på dialog. Det beste eksemplet er den grunnlovgivende forsamlingen hvor for første gang alle samfunnsgrupper jobber sammen for å finne en felles plattform for et mer rettferdig Bolivia. De sosiale bevegelsene som deltar her er ikke «paramilitære» grupper, men organisasjoner som kjemper en ikke-voldelig kamp for inkludering i politiske prosesser. Når det gjelder narkotika må man skille mellom kokain og kokabladet som har mange bruksområder, knyttet til religion, helse og tradisjoner.

Den norske støtten til Bolivia er gledelig. Ingen støtte skal være ukritisk, men den må være basert på god informasjon.