PAPPAPERM: «Høyre vil ikke fjerne pappapermen. Høyre vil beholde den totale permisjonstiden, men la foreldrene selv dele denne mellom seg», skriver artikkelforfatteren. Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
PAPPAPERM: «Høyre vil ikke fjerne pappapermen. Høyre vil beholde den totale permisjonstiden, men la foreldrene selv dele denne mellom seg», skriver artikkelforfatteren. Foto: Sara Johannessen / NTB ScanpixVis mer

Feil om Høyre

Dagbladets leder har en omtrentlig omgang med fakta som sprer unødvendig frykt og forvirring om hva Høyre faktisk mener.

ABORTLOVEN: Høyre vil ikke røre kvinnens rett til selvbestemt abort. Vi vil ikke svekke kvinnens medbestemmelse ved seinabort. Vi vil heller ikke stramme inn dagens praksis i abortnemndene. Dagbladet fortsetter i gårsdagens lederartikkel dessverre med en omtrentlig omgang med fakta som sprer unødvendig frykt og forvirring om hva Høyre faktisk mener. Høyre vil endre lovteksten slik at funksjonshemning og sykdom ikke er et selvstendig diskrimineringsgrunnlag. Dette kan gjøres i loven uten å svekke bestemmelsene om hensynet til kvinnens situasjon og kvinnens ønsker i det vanskelige valget om abort. Høyres forslag vil endre den stigmatiserende ordlyden i loven, ikke kvinnens bestemmelsesrett.

BARNEHAGETILSYN: Forslaget om et uavhengig barnehagetilsyn ble fremmet av Høyre og Frp allerede i desember 2010, ved behandlingen av statsbudsjettet for 2011. Det ble avvist med begrunnelsen at spørsmålet var til utredning hos Øie-utvalget. Da regjeringens utredning støttet Høyres syn, tok vi i februar i fjor igjen til orde for et uavhengig tilsyn. VGs avsløringer bekrefter behovet for et uavhengig tilsyn, og har fått regjeringen til å snu. Av hensyn til barna som ikke kan si fra slik de voksne kan, bør tilsynet organiseres annerledes enn i dag, hvor kommunene kontrollerer seg selv. Etter at regjeringen mandag snudde i dette spørsmålet, er de fleste nå enige om dette.

Linda Hofstad Helleland, familiepolitisk talskvinne, nestleder i Høyres programkomité
Linda Hofstad Helleland, familiepolitisk talskvinne, nestleder i Høyres programkomité Vis mer

FORELDREPERMISJON: Høyre vil ikke fjerne pappapermen. Høyre vil beholde den totale permisjonstiden, men la foreldrene selv dele denne mellom seg. Det vi vil fjerne er den rødgrønne kvoteordningen som detaljstyrer hvor mange uker mødre og fedre må ta ut. Kvotesystemet fratar foreldre og barn tid sammen når far eller mor ikke kan ta ut alle sine uker. Med Høyres forslag kan far ta ut mer pappaperm enn i dag, eller mor kan ta ut mer mammaperm. Vi vil overlate dette valget til familien selv. Høyre får stadig henvendelser fra foreldre som ikke passer inn i regjeringens kvotesystem og derfor mister verdifull tid med barnet. For oss handler foreldrepermisjonsordningen om å gi familien tid til omsorg for barnet, mens likestilling handler om lik rett og like muligheter til å velge. I motsetning til regjeringen som mener rigid detaljstyring er riktig metode, har vi tillit til at hver enkelt familie selv kan innrette permisjonsordningen til beste for seg og barnet.

Følg oss på Twitter