Feil om kosmisk stråling

KLIMA: I Dagbladet 23/6 kommer direktør ved Cicero, Pål Prestrud med kritikk mot undertegnede og innholdet i en klimadokumentar som ble vist på Schrödingers katt (NRK) 12/6. Den omhandlet teorien til den danske forskeren Henrik Svensmark om solaktivitet, kosmisk stråling, og at partikler fra verdensrommet er med på å danne skyer og dermed kan bidra til global oppvarming. Det overrasker meg at Prestrud bruker så mye spalteplass på å anklage andre for å fremme konspirasjonsteorier, fremfor å holde seg til den vitenskapelige debatten.

I følge Prestrud gjorde jeg et poeng av at det tok ett år for Svensmark å få sitt arbeide gjennom i en vitenskapelig journal. Det er feil. Det jeg sa, var at Svensmark hadde fått sine manuskripter returnert fra tidskrifter uten at det ble gjennomført en vitenskapelig vurdering. En slik vurdering burde vært gjort, og dersom arbeidet ikke holdt mål burde det refuseres. Dersom det var vitenskapelig bra burde det publiseres.

Det er bekymringsfullt dersom det er slik at redaktører i enkelte tidskrifter utfører en slags sensur. Jeg håper Prestrud deler min bekymring om at vi er ille ute dersom det ikke lenger er lov til å være vitenskapelig kritiske og uenige.

Prestrud etterlyser mangel på faglige motforestillinger og hevder at jeg konsekvent unnlater å trekke frem svakheter ved hypotesen. Men i min første setning i debatten på Schrödingers katt sa jeg at det var kommet en del artikler som bestrider hypotesen.

Prestrud påstår at det ikke er noen trend i solaktivitet eller kosmisk stråling de siste 30-40 årene, mens temperaturen bare øker. Av dette slutter han at det ikke er noen sammenheng. Dersom alle klimaspørsmål kunne avgjøres så enkelt kan man jo undre seg over hvordan et enormt klimapanel kan holde seg beskjeftiget i så mange år. Publiserte arbeider viser at det er en trend og at mengden kosmisk stråling avtok mellom 1970 og 1990, i tråd med en økt solaktivitet.

Det er verdt å merke seg at både havtemperatur og temperaturen i troposfæren de siste 20 år fremdeles viser en usedvanlig god korrelasjon med kosmisk stråling.

Prestrud henviser til en ny artikkel fra forskerne Sloan og Wolfendal der de skal ha uttalt at «ingen kobling er funnet». Kritikken som er fremkommet mot dem er bl.a. at de forsøkte å etterprøve en 10 år gammel utgave av Svensmarks teori. En teori som Svensmark har videreutviklet siden den gang. Videre at de valgte feil måledata og brukte feil antagelser.

Det er verdt å merke seg Sloans uttalelser til mediene som vel bærer preg av et politisk budskap. «Svensmark har ingen grunn til å utfordre FNs klimapanel - klimapanelet har rett. Så vi bør absolutt fortsette å arbeide for å begrense utslipp av CO{-2}». Synes Prestrud at det er uproblematisk at forskere så tydelig blander forskning og politikk?