Feil om «politirasisme»

- Vi ber Eltvik og andre gjøre litt bedre research før de framsetter rasismepåstander som kan svekke folks tillit til politiet.

MOTMÆLE: Vi skal ta imot kritikk når vi begår feil - men politiet må ta til motmæle når påstandene er feil, skriver artikkelforfatterene. Bildet er fra da natteravner og politi tok til gatene for å sikre hovedstaden voldtektene vinter. Foto: Håkon Eikesdal
MOTMÆLE: Vi skal ta imot kritikk når vi begår feil - men politiet må ta til motmæle når påstandene er feil, skriver artikkelforfatterene. Bildet er fra da natteravner og politi tok til gatene for å sikre hovedstaden voldtektene vinter. Foto: Håkon EikesdalVis mer

I innlegget «Media og politi er med på å skape rasisme» 16. mai, skriver politiker Anna Katrine Eltvik følgende: «Det har seg nemlig slik at politiet i forbindelse med voldtektsbølgen i 2011 ikke gikk ut med korrekte opplysninger. Langt flere av voldtektsmennene enn først antatt, er etnisk norske». For å underbygge dette viser Eltvik til Oslo politidistrikts voldtektsrapport. Den sier ganske riktig at i 21 overfallsvoldtekter i 2010 hadde vi bare fem kjente gjerningspersoner. Disse hadde utenlandsk bakgrunn, men vi har flere beskrivelser av norske i saker med ukjent gjerningsperson. Dette har politiet aktivt formidlet siden rapporten ble offentliggjort i mai 2011. Eltvik gir imidlertid inntrykk av at vi i fjor sa at alle gjerningspersoner var utenlandske, for så å trekke dette tilbake når rapporten «nå» er kommet.

Da rapporten ble presentert i fjor, sa politiet at vi hadde overfallsvoldtekter der gjerningspersonen beskrives som norsk, men at ingen norske ble pågrepet for dette i 2010. Samme kveld sendte NRK et innslag under overskriften «Alle overfallsvoldtekter i Oslo er begått av personer med utenlandsk bakgrunn». Dette er feil, og ikke i samsvar med hva politiet sa. At det først seinere i innslaget framgikk at det er snakk om kjente gjerningspersoner, kan ikke politiet svare for.

Politiet understreket følgende om de anmeldte sakene med kjent gjerningsperson: «For samtlige voldtektstyper, unntatt overfallsvoldtekter, er europeiske gjerningspersoner i flertall, hvorav flest norske». Vi sa også at av fem kjente gjerningspersoner for overfallsvoldtekter, var to under 18 år og to hadde psykiatriske diagnoser.

Vi ber Eltvik og andre gjøre litt bedre research før de framsetter rasismepåstander som kan svekke folks tillit til politiet. Vi skal ta imot kritikk når vi begår feil - men politiet må ta til motmæle når påstandene er feil.

Oslo politidistrikt vil fortsette å arbeide for at byen er trygg for alle - uansett hvor i landet eller verden man kommer fra.