Feil om norsk misjon

DET HAR DEN SISTE

tiden i en rekke ulike medier vært satt søkelys på norsk misjonsarbeid. Sist ute er Dagbladet og TV2s Dokument 2. Det er i og for seg ikke så unaturlig at dette skjer, tatt i betraktning det store og omfattende bistandsarbeid som utføres av kristne misjonsorganisasjoner. Måten stoffet blir behandlet på, gir imidlertid et meget fortegnet bilde av norsk misjon i dag.

Professor Terje Tvedt har alltid et poeng i det han skriver, men intensiteten og engasjementet i det han brenner for, reduserer ofte den faglige kvalitet og nøyaktighet. Det beklager vi siden han er en av dem som har arbeidet mest med bistandsspørsmål. Noen eksempler på unøyaktigheter og feilslutninger fra hans artikkel:

Det er ikke riktig at antallet misjonærer aldri har vært større enn nå. Tvert om må vi gå mange år tilbake for å komme på dagens lave nivå. Det er ikke riktig at misjonsorganisasjonene generelt har sviktende inntekter. Tvert om øker de fleste misjonsorganisasjonene sine innsamlede midler. Det er ikke riktig at organisasjonene er avhengige av bistandsmidler for å sende ut misjonærer. Tvert om er det i underkant av 10 % av misjonærene som arbeider innenfor et bistandsprosjekt og lønnes av dette! Det er ikke riktig at misjonsorganisasjonene driver bistandsarbeid primært for å kristne mennesker. Bistandsarbeidet har sin egen verdi. Det er ikke riktig at misjonsorganisasjoner generelt bruker bistand som en plogspiss for evangeliet. For oss er det helt det samme om den lokale kirken har fremgang eller ei ved bistandsarbeidet. Bistandsprosjektene har egne budsjetter, egne regnskap og er stadig gjenstand for evaluering.

DET ER RETT AT

misjonsorganisasjonene samarbeider med lokale kirker. Det gjør for øvrig vanlige humanitære organisasjoner også når det er tjenlig for å nå grasrota. Ingen når så bredt som de lokale kirker blant fattige mennesker i Sør. Det er også rett at mange av misjonsorganisasjonene driver et stort evangeliserende arbeid, men det er galt at dette er støttet av den norske stat. Bare en liten del av misjonsorganisasjonenes budsjetter kommer gjennom bistandsmidler, og disse midlene brukes kun til rene bistandsprosjekter. Totalt har misjonsorganisasjonene i Bistandsnemnda hatt en økning på 16,7 % siden år 2000 og frem til 2004-budsjettet. Bevilgningene til misjonsorganisasjonene i Bistandsnemnda utgjør knapt 1 % av det totale norske bistandsbudsjettet! Misjonsorganisasjonene i Bistandsnemnda samler inn totalt cirka 800 millioner per år i kollektbøsser og på annen måte. Sammenliknet får de samme organisasjoner cirka 140 millioner til bistandsarbeid.

INTRODUKSJONEN

og kommentarene i gårsdagens Dokument 2 i TV2 var derfor til dels gale, misvisende og direkte usanne. Det sjokkerer oss at TV2-medarbeidere kan gjøre så slett research og faglig dårlig arbeid.