SKAL REDDES: - Norge bruker ikke milliarder av norske kroner på kommersielt skogbruk i regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 
SKAL REDDES: - Norge bruker ikke milliarder av norske kroner på kommersielt skogbruk i regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Vis mer

Debatt: Regnskogen

Feil om norsk regnskogstøtte

Det trengs en full omlegging av skogsektoren i Kongo fra fortidens skadelige praksis.

Meninger

I Kongobassenget i Sentral-Afrika ligger verdens nest største regnskog. Skogen forsvinner i stadig raskere tempo på grunn av ulovlig hogst, trekullbrenning og jordbruk. Derfor har Norge satt av inntil 1.5 milliarder kroner til «Central African Forest Initiative» – CAFI – for å redde mest mulig av skogen.

Under én prosent av disse pengene vurderes gitt til et program for bærekraftig, lovlig hogst i regnskogen.

Dagbladet har de siste dagene publisert flere artikler om Norges regnskogstøtte til Den demokratiske republikken Kongo – DRK. Artiklene gir inntrykk av at milliarder av norske kroner brukes på kommersielt skogbruk i DRK. Det er feil, og dette har Dagbladet blitt informert om.

Vi har fått en prosjektskisse til vurdering gjennom vår deltakelse i CAFI. Dersom prosjektet godkjennes, vil rundt en kvart prosent av Norges CAFI-bidrag gå til bærekraftig skogbruk i DRK.

DRK er ett av verdens fattigste land, og noe skogbruk kommer til å skje i landet. Vi må prøve å finne måter å sikre at tømmerhogsten i DRK i framtida foregår på en forsvarlig måte. Vi støtter ikke slike prosjekter i dag. Men fravær av bærekraftig hogst kan føre til økt press på skogen gjennom ulovlig hogst. De 300 millioner kronene Norge til nå har utbetalt, går til bedre skogovervåking, støtte til frivillige organisasjoner og urfolk og konkrete tiltak mot avskoging.

I vår dialog med miljøorganisasjonene opplever vi at man er enige om disse tiltakene. Det trengs en full omlegging av skogsektoren i DRK fra fortidens skadelige praksis. Dette er utfordrende, men hvis vi ikke prøver, overtar langt mindre ansvarlige krefter. Det vil verken skogen eller lokalsamfunnene tjene på.