I NØD: Et toårig sterkt underernært barn får hjelp på et sykehus i Mogadishu i dag. Foto: FEISAL OMAR / REUTERS / SCANPIX
I NØD: Et toårig sterkt underernært barn får hjelp på et sykehus i Mogadishu i dag. Foto: FEISAL OMAR / REUTERS / SCANPIXVis mer

Feilaktig bistands-journalistikk

FN reagerer på Dagbladets framstilling.

Dagbladet skriver 21. juli at «Minst 12,2 milliarder bistandsdollar hoper seg opp», og at «Lekkasje fra kommende NORAD-rapport avslører at FN ikke klarer å bruke opp pengene vi gir». Dette er feilaktig. FN-organisasjoner har alltid penger ved årets begynnelse, som er satt av til ulike formål gjennom året - avholdelse av demokratiske valg, utdanning, opplæring av politifolk også videre. En stor andel er også satt av til nødhjelp.

Dagbladets artikkel gir inntrykk av at FN sitter på penger som nå burde vært brukt i Somalia. FN er sterkt til stede, og etter gjeldende forhold gjøres alt som kan for å redde befolkningen - det brukes millioner av dollar i disse dager på dette.

Man må huske at grunnen til at folk er sårbare, er at stater ikke alltid klarer å dekke befolkningens behov. Å sette stater i stand til å tilby utdanning, helsetjenester og kriseberedskap, er komplisert og tar tid.

Det er ikke mulig å stoppe alle andre prosjekter på grunn av katastrofer, man må gjøre begge deler. Og det gjør FN. Midler som ikke benyttes fordi politiske eller andre omstendigheter ikke tillater gjennomføring av prosjekter, returneres som avtalt til giverlandene. UNDP iverksetter ikke tiltak dersom det er lav sannsynlighet for at positive resultater kan oppnås.