Feilaktig om opphold

Utlendingsdirektoratet (UDI) tar alvorlig alle saker hvor utenlandske kvinner søker om opphold på selvstendig grunnlag etter skilsmisse fra voldelige menn. Derfor er det beklagelig at UDI ikke har fått anledning til å kommentere de alvorlige påstandene om det motsatte fra flere advokater i artikkelen med overskriften «Krisesentrene fylles opp av hentebruder» i Dagbladet 3. september.

Dagbladets journalist fikk under arbeidet med artikkelen tall på kvinner som har fått tillatelse på selvstendig grunnlag etter «mishandlingsbestemmelsen» i utlendingsforskriften.

Samtidig ble det understreket fra UDI at kvinner som opplever vold og mishandling i ekteskapet, og velger å flytte fra mannen, kan få oppholdstillatelse av grunner som ikke er knyttet til «mishandlingsbestemmelsen». For eksempel kan noen få bli i Norge fordi de har et barn som har oppholdstillatelse. Andre kan få oppholdstillatelse på grunn av den sosiale og kulturelle belastningen som retur til hjemlandet kan medføre. Det gir derfor et skjevt bilde av problemstillingen å henvise kun til innvilgelser gitt etter «mishandlingsbestemmelsen».

I den krevende vurderingen av oppholdstillatelse etter skilsmisse eller samlivsbrudd fra voldelige ektefeller, legger UDI i utgangspunkt kvinnenes forklaring til grunn. Mange av disse får opphold i Norge på selvstendig grunnlag. I 2006 ble om lag 80 kvinner vurdert i henhold til bestemmelsen. Over 60 fikk oppholdstillatelse.

I oppslaget kritiseres UDI for en lang saksbehandlingstid i slike saker. UDI er oppmerksom på kvinnenes vanskelige situasjon og forsøker å behandle søknader fra fraskilte kvinner så raskt som mulig.