Feilsitering og feilbruk

I TV2\'S DEBATTPROGRAM 25. mai møtte undertegnede Arbeiderpartiets Karita Bekkemellem Orheim til duell. Temaet var at arrangerte ekteskap ikke er det samme som tvangsekteskap, og i debatten som omhandlet andregenerasjonsinnvandrere, sa Orheim at 50% av pakistanerne som gifter seg, gifter seg med sine søskenbarn. Jeg besvarte at dette var tøv, og at jeg ville gjerne se Orheim dokumentere dette. Orheim rykket dagen etter ut i Dabladet.no (26 og 27. mai). Hun og Dagbladet.no viste til en vitenskapelig artikkel av Camilla Stoltenberg, som bygger på tall fra medisinsk fødselsregister i perioden 1967-1993 (American Journal of Epidemiology, 1997, vol.145 No. 5, særlig s. 441).

Originalt nok tar Dagbladet.no faktisk stilling til hvem som har rett i denne saken - uten å ha selv lest Stoltenbergs artikkel. For hadde journalisten tatt seg bryderiet med det, ville man bl.a. sett at tallet slett ikke er 50 prosent, slik både Dagbladet og Orheim proklamerte at de kunne bevise, men 30 prosent. Dagbladet og Orheim ville dessuten sett at det eldste grunnlagsmaterialet er 38 år gammelt, det nyeste er 12 år gammelt.

EN ANNEN innvending til Dagbladets og Orheims bruk av Stoltenbergs forskning, er at den uansett ikke kan brukes til å dokumentere hvor mange andregenerasjonsinnvandrere som gifter seg med sine søskenbarn.Stoltenbergs forskning bygget nemlig på tallmateriale fra førstegenerasjonsinnvandrere; altså hvordan foreldregenerasjonen til oss ungdommene giftet seg. At den forskningen ikke kan brukes for å bekrefte eller avkrefte hvordan ekteskapsmønsteret er for andregenerasjons norskfødte pakistanere, sier i grunn seg selv. Dermed har jeg fremdeles til gode å se Orheim dokumentere sine påstander.

Camilla Stoltenberg opplyste også pr. telefon at det er usikkerhet knyttet til dataene hun benyttet for å komme fram til hyppigheten av ekteskap mellom søskenbarn blant innvandrere fra Pakistan; det kan både ha vært en under- så vel som overregistrering. Men med utgangspunktet i hennes egen og andres forskning mener hun at tallet for søskenbarnekteskap sannsynligvis ligger mellom 30-50% for førstegenerasjon; og at hun som regel angir at det ligger rundt 40%.

FOR ORDENS SKYLD: Jeg bestrider slett ikke innholdet i Stoltenbergs artikkel. Det jeg sier er at dette tallmaterialet - selv med korrekt prosentandel - ikke kan brukes til å dokumentere hvor mange andregenerasjonsinnvandrere som gifter seg med sine søskenbarn. Langt viktigere er det imidlertid at jeg i grunn ikke kan se hvilken nytte eventuelt tall om hvor mange som gifter seg med sine søskenbarn, skal ha for debatten om å skille mellom arrangerte lovlig ekteskap og arrangerte ulovlig tvangsekteskap? Dersom Orheim derimot mener at alle søskenbarnekteskap er tvangsekteskap, vil jeg gjerne se henne dokumentere det også.