Feilsitert

DAGBLADET TILLA meg et sitat jeg aldri har kommet med i den ellers gode saken om AKP(m-l) og min bok «Mao, min Mao» i Magasinet sist lørdag. Overskriften lød: «AKP(m-l) drev våpentrening». Jeg har aldri sagt, aldri skrevet at AKP(m-l) som parti drev organisert våpentrening. Jeg viser i min bok at enkeltpersoner i spesielle miljøer i partiet bar våpen, men jeg påstår ikke at partiet som sådan trente med våpen. Jeg har heller aldri påstått at AKP «hadde soldater i Nicaragua». Det sitatet beror på en misforståelse mellom undertegnede og journalisten som skrev saken.