Feilslag i EU-debatten

EUROPABEVEGELSENS

generalsekreterare Grete Berget försöker använda Centerpartiet i Sverige som tillhygge mot det norska systerpartiet i ett inlägg i Dagbladet 24 augusti. Berget framställer Centerpartiet som ohämmat EU-entusiastiskt, men det är en bild som det finns anledning att nyansera. Som alla svenska partier var Centerpartiet delat i sin syn på EU inför folkomröstningen om medlemskap 1994. Trots att partiets extrastämma inför omröstningen sa ja till medlemskap röstade majoriteten av centerväljarna nej i folkomröstningen. Det fanns centerpartister som arbetade aktivt för såväl ja- som nej-sidan. Själv var jag kanslichef på nej-sidan och beklagar ännu idag att majoriteten av de svenska väljarna inte tog samma beslut som grannarna i väster. Från min jämtländska utsiktspunkt har jag svårt att se att det skulle ha varit till nackdel för Norge att resultatet i den norska folkomröstningen blev ett nej till EU-inträde.

I SVERIGE

röstade emellertid en knapp majoritet i folkomröstningen för att medlemskap i EU och då gäller det förstås att göra det bästa av situationen. Resultatet måste ju respekteras - vare sig det är ja eller nej. Centerpartiet är för sin del tydligt i sin ståndpunkt att EU-samarbetet ska vara 'smalt'. Frågor som med fördel kan avgöras lokalt, regionalt eller nationellt ska avgöras där och inte på unionsnivå. Partiet bekämpar detaljstyrning från Bryssel. Fortfarande, snart tio år efter unionsinträdet, finns en stark EU-kritisk opinion inom centerrörelsen, liksom i det svenska samhället i övrigt. Den viktigaste utmaningen för denna opinion för närvarande är att få till stånd en folkomröstning om EU:s nya konstitution i Sverige - vilket planeras i många andra av unionens medlemsländer.

UTIFRÅN SIN

decentralistiska utgångspunkt var det naturligt för Centerpartiet att ta ställning mot att avskaffa den svenska kronan och i stället införa EU-valutan euro. Centerpartiet spelade också en nyckelroll på nej-sidan när svenska folket i september 2003 med klar majoritet avvisade förslaget om att införa euron. Utvecklingen sedan dess visar också det kloka i att behålla kronan och inte avhända sig makten över ränta och valuta till Centralbanken i Frankfurt.

Norges förhållande till Unionen ska avgöras av det norska folket och inga andra. Att använda det svenska Centerpartiet som slagträ mot det norska systerpartiet är missriktat och tyder på att Europabevegelsens generalsekreterare lider brist på sakargument för sin ståndpunkt.