Feite gullgutter

I DAGBLADET 8.3 smiler Norges statsminister og finansminister fett: De er på budsjettkonferanse, kan fortelle at den økonomiske veksten i Norge er høyere enn i EU - og de vil følgelig vinne valget med feite løfter til - etter de nyeste tallene - verdens rikeste velgere. Dagbladet kaller dem «Gullgutter». Kanskje gullguttene burde fortelle velgerne at nesten alt som måtte minne om en bærekraftig utvikling er valgt bort til fordel for mer og feitere kost? Hvis den antatte, økonomiske veksten i perioden 2003 til 2008 holder seg, vil Norge ha førtidoblet privatforbruket om 100 år. Enten mener gullets politikere at Norge for alltid skal tilhøre et lite, styrtrikt globalt mindretall eller de lukker øynene for klimaendringer og økologiske ødeleggelser som vil ramme gullets barnebarn - som må betale for vårt fettgilde:

DE NORSKE CO2-utslippene har steget med 20 prosent på 10 år - det er mer enn i USA. Ressursforbruket vokser kraftig på alle felter: Kjøtt, klær, møbler, sportsutstyr, flyreiser. Miljøvennlige tjenester blir dyrere (telefoni unntatt), miljøbelastende varer billigere. Norsk eksport består nesten bare av råvarer og halvfabrikata: petroleum, kraftkrevende metaller, kunstgjødsel og oppdrettslaks. I en verden med gjenvinning, miljøvennlig energi, økologisk jordbruk og der man ikke spiste oppdrettslaks (som krever tre matfisk for å fore opp en laks) - ville norsk eksportindustri nesten vært utradert. Den norske økonomien belaster ikke bare ressursene gjennom vårt overforbruk. Næringsstrukturen gjør at en bærekraftig framtid ikke er i Norges, gullstyrte interesser.