Feller dommen over NRK

- Dersom NRK ikke snarest kvitter seg med kulturarroganse, politisk spill og monopolistisk tankegang vil den digitale framtida stå på spill, hevder NRKs tidligere styreleder Torger Reve.

I Polyteknisk forening snakket Reve i går kveld for første gang åpent ut om NRKs framtid. Til stede i salen var blant andre TV2s styreleder Harald Norvik, NRKs fjernsynsdirektør Hans-Tore Bjerkaas og mediepofessor Rolf Høyer.

Ny avtale

Hadde han ikke gått av som styreleder tidligere denne måneden, skulle han etter planen presentert en ny avtale om digitalt samarbeid med Telenor og TV2 den 26. januar. Slik skulle det ikke bli. Avtalen blir nå forsinket, og under møtet i går forklarte han hvorfor han mener NRK har små muligheter til å lykkes. Dagbladet møtte ham før seansen, og det var ikke småting han serverte forsamlingen seinere på kvelden.

Konklusjonen på Reves foredrag var kort: NRKs muligheter for å lykkes med den store omstillingen er små. Han kritiserte både NRK-ledelsen, de ansattes vilje til å forstå nødvendigheten av en omstilling og Kulturdepartementets håndtering av NRK-saken i fjor høst.

Uklare eiere

Han mener eierstrategien har vært uklar, omstridt og mangelfull.

- De signalene vi fikk fra eieren har spriket, til dels har vi ikke fått noen i det hele tatt. Eksempelvis var det voldsom understrekning i høst om at nå måtte økonomien gå i balanse, og ikke ei krone for mye skulle bli tålt. Det skulle skje i 2001, eller helst i 2000. Vi forklarte at det betyr at vi måtte si opp 1000 eller 1500 ansatte og så ansette dem igjen, men det ble ikke kommentert. Skulle vi gjort det, hadde vi brutt norsk lov. Da jeg gikk, ble det sagt at det hadde vært altfor mange økonomer inne i bildet og altfor stor vekt på økonomi, og at nå skulle man tilbake til kultur. Dette kalles med vanlig språkdrakt totalt inkonsistens, sier Reve.

Han mener også at Kulturdepartementet har utspilt sin rolle som eier, og mener som Einar Førde at det nå kan være på tide å flytte NRK til et annet departement.

LEVNER NRK SMÅ SJANSER: Tidligere styreleder i NRK, Torger Reve, har liten tro på at NRK vil lykkes i framtida, dersom statskringkasteren ikke får til en omstilling.Foto: LARS EIVIND BONES
LEVNER NRK SMÅ SJANSER: Tidligere styreleder i NRK, Torger Reve, har liten tro på at NRK vil lykkes i framtida, dersom statskringkasteren ikke får til en omstilling.Foto: LARS EIVIND BONES Vis mer

Motarbeidende

Reve merket seg i løpet av høsten også at det ikke bare internt i NRK var krefter som motsatte seg en omstillingsprosess. Han mener også at det etter hvert ble dannet allianser mellom folk i NRK og mediefolk utenfor huset. Han kaller dette utslag av en kulturarroganse, som misforstått skal løpe kulturens ærend. - Den interne motstanden finner den eksterne motstanden i en slags allianse mellom dine folk og NRKs folk - som finner hverandre høyverdige og vil forsvare NRK. I realiteten ødelegges NRK på lengre sikt.

- Finnes det folk i NRK som om kanskje fem år ikke har en naturlig plass der?

- Ja.

- Er det ikke naturlig at de kjemper for arbeidsplassene sine?

- Selvsagt. Det må vi forvente, men hadde det bare vært disse kreftene styret og ledelsen skulle møte hadde det gått fint. Det som gjør det komplisert er når konkurrerende mediekonsern, som dere, som ville ha stor glede av at NRK blir dårlig, forsøker å drive en slags edel journalistikk rundt konkurrenten.

Nye metoder

- For at NRK i framtida skal henge med i den digitale utviklingen, må det styres etter helt andre metoder, mener Reve. - Da Førde ble NRK-sjef i sin tid var metoden å skaffe penger på å gå til politikerne. Dette politiske spillet går ikke lenger.

- Men Førde holdt vel fortsatt på slik under budsjettarbeidet i høst?

- Ja. Hele tida. Han er en mester på området.

- Hvorfor kunne dere ikke bare kvittet dere med Førde?

- Det kan du si - og det hadde vel skjedd i en normal bedrift. Samtidig kan Førde utrolig mye om den digitale framtida.

- Tar du selvkritikk etter det som har skjedd i denne prosessen?

- Ja, det kan man alltid gjøre. Jeg kunne vel gjort det bedre i forhold til mediehåndteringen. Jeg skulle vel aldri satt noen dato for når en ny NRK-sjef skulle være på plass. Jeg skulle sagt at det kunne tatt et år.

LEVNER NRK SMÅ SJANSER: Tidligere styreleder i NRK, Torger Reve, har liten tro på at NRK vil lykkes i framtida, dersom statskringkasteren ikke får til en omstilling.Foto: LARS EIVIND BONES