Felles kamp mot oljeboring

OLJEBORING I LOFOTEN: Gunnar Kvassheim (V) er i Dagbladet 22.1 mer opptatt av å spre usikkerhet om SVs politikk enn av hvordan vi skal klare å hindre oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er synd.

SV er sterkt bekymra for at oljeboring i disse sårbare og verdifulle områdene kan medføre verditap på andre områder: Fiskeri, reiseliv, opplevelser, forskning og framtidsretta kompetanseutvikling. Mange lokale bedrifter og næringer advarer sterkt mot å gamble med dette områdets fremste fortrinn. I tillegg har vi et klimaproblem å løse og et naturmangfold å ta vare på.

Oljebransjen har også fått knallhard kritikk fra Petroleumstilsynet den siste tida. Vedlikeholdssystemene er mangelfulle og det står dårlig til med forebygging fra næringas side. SV mener en sterk folkelig bevegelse er en forutsetning for å vinne kampen om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Vi vil jobbe i den nystartede Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen, og bruke tida fram mot valget til å engasjere oss sammen med organisasjoner og enkeltmennesker som tror på en annen framtid enn den oljebransjen ser for seg.

En krangel mellom oljemotstanderne tjener bare boretilhengerne. Derfor bør vi nå konsentrere oss om å jobbe fram et rungende ja til en oljefri framtid i våre mest sårbare områder. Gasskraftsaken og EU-kampen viste at det er mulig å vinne saker, også når de store partiene står på motsatt side. Derfor er vi i SV optimistiske. Vårt standpunkt er soleklart: Vi vil forhindre oljeboring i disse områdene. For all framtid.