Felt for bildebruk

Dagbladet.no er felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha brukt et bilde fra en trafikkulykke i feil sammenheng. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

|||«Klagen gjelder Dagbladet.nos bruk av et bilde i to artikler om trafikkulykker generelt. Bildet var tatt etter en ulykke der to personer omkom. Klagerne er den ene avdødes pårørende som reagerer på at bildet blir brukt i andre sammenhenger enn den opprinnelige, noe de opplever som belastende. I tillegg påpekes det at tittelen og innholdet i den første artikkelen heller ikke stemmer med de faktiske forhold knyttet til ulykken der bildet ble tatt.

Dagbladet.no har forståelse for klagernes følelser, men avviser klagen og mener bildet er relevant for artiklenes innhold. Avisen viser også til at bildet i begge tilfellene ble fjernet etter kort tid, og det opplyses dessuten at bildet nå er sperret for videre publisering.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.»

I det første tilfellet hvor bildet ble brukt, registrerer utvalget at det er enighet om at bildet kunne virke misvisende i sammenheng med tittelen på artikkelen. Utvalget merker seg også at det ble fjernet allerede etter få minutter da pårørende varslet redaksjonen. Selv om bildet er såpass generelt at relativt få personer vil koble det til en spesifikk ulykke, mener utvalget det var presseetisk riktig av Dagbladet.no å fjerne bildet da klagerne gjorde redaksjonen oppmerksom på sin reaksjon.

Utvalget har stor forståelse for at det kan oppleves som en påkjenning at bilder som fremkaller sterke følelser for de pårørende, blir brukt i media, og minner om at pressen også har en plikt til å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan virke på pårørende og ofre. Dette fremgår av Vær Varsom-plakatens punkt 4.6.

Slik utvalget vurderer den andre påklagede publiseringen, burde bildet i utgangspunktet kunne benyttes som illustrasjonsfoto ettersom det var lite og i tillegg anonymisert. Imidlertid anser utvalget det som svært uheldig at bildet ble brukt på nytt bare få dager etter at mediet var gjort oppmerksom på, og hadde tatt hensyn til, at de pårørende reagerte på lignende bruk av at det samme bildet.

Selv om bildet ble fjernet svært raskt i begge de påklagede tilfellene, og bildet nå også skal være sperret for å hindre senere publisering, mener utvalget at dette ikke retter opp overtrampet Dagbladet.no begikk da bildet ble publisert andre gang, bare en uke etter at redaksjonen var blitt klar over de pårørendes reaksjon.

Dagbladet.no har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. mai 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye»

Felt for bildebruk