TIL HØYESTERETT: Høyesterett har satt av knappe seks timer for å behandle anken til Odd Nerdrum. Fem dommere skal så vurdere om lagmannsrettens dom skal oppheves. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
TIL HØYESTERETT: Høyesterett har satt av knappe seks timer for å behandle anken til Odd Nerdrum. Fem dommere skal så vurdere om lagmannsrettens dom skal oppheves. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer

Fem dommere avgjør Nerdrums skjebne

Dette skal de vurdere.

(Dagbladet): Høyesterett har satt av knappe seks timer for å behandle anken til Odd Nerdrum. Fem dommere skal så vurdere om lagmannsrettens dom skal oppheves.

Alternativt kan de forkaste anken, og fengselsdommen på to år og ti måneder vil da bli stående.

Nerdrum ble 16. juni dømt for grovt skattesvik, for å ha unndratt 13 853 000 kroner fra beskatning.

- Det er slett ikke moro. Men når en familie opplever at faren blir rammet, skjer det noe merkelig. Samholdet blir enormt. Min kone har vært modig all den tid dette har pågått, og jeg må si at guttene mine har vært heroiske, har Nerdrum sagt til Dagbladet om dommen.

Dagbladet avslørte i oktober dokumenter som aldri ble framlagt retten. Ifølge eksperter viser dokumentene at Nerdrum kan ha blitt idømt en for streng straff, og kanskje ikke skulle blitt dømt til fengsel. Men Høyesterett skal ikke vurdere disse nye dokumentene.

- Riktig begrunnet Nerdrum anket både lovanvendelsen, straffutmålingen og saksbehandlingen, men det er kun sistnevnte som ble tillatt behandlet av Høyesteretts ankeutvalg.
Beslutningen innebærer at Høyesteretts ankeutvalg har funnet ting i saksbehandlingen de mener Høyesterett bør se nærmere på.

Statsadvokat Erik Førde, som skal representere påtalemyndigheten i Høyesterett, tror likevel ikke Nerdrum vil vinne fram.

- I utgangspunktet mener påtalemyndigheten at anken ikke ville føre frem. Vi mener lagmannsrettens dom er korrekt og riktig begrunnet, sier Førde til Dagbladet.

- Mangelfull begrunnelse Nerdrum anket på tre punkter når det gjelder saksbehandlingen og det han mener er mangelfull begrunnelse i dommen.

• Likningsnemnda aksepterte at Nerdrum hadde betalt skatt av en sum på 450 000 dollar. Det gjorde ikke lagmannsretten. Nerdrum anket på at lagmannsretten satte likningsnemndas kjennelse til side uten å begrunne hvorfor.

• Norske skattemyndigheter har lagt til grunn at Nerdrum har tjent langt mer enn det amerikanske skattemyndigheter og galleriet opplyser at han solgt for. Nerdrum har anket på at lagmannsretten ikke har begrunnet hvorfor de har kommet til et langt høyere beløp enn amerikanske skattemyndigheter.

• Nerdrums forsvarer hadde hentet inn bekreftelser fra to revisorer på Island på at Nerdrum hadde skattet av to overføringer på henholdsvis 325 000 dollar og 190 000 dollar, og de ble ført som vitner. Lagmannsretten trodde ikke på vitnene eller bekreftelsene. Nerdrum har anket på at lagmannsretten ikke begrunner hvorfor disse ikke ble trodd.

Ble trodd i tingretten Dokumentene Dagbladet har avslørt, viser at Nerdrum høyst sannsynlig har skattet av alle summene han er dømt for å ha unndratt, men kanskje til feil tid og feil land.

Dokumentene viser også at myndighetene trolig har talt flere av Nerdrums inntekter to ganger.

I den sivile saken han fører mot Skatt øst, hvor de nye dokumentene også ble presentert, ble han for første gang trodd av tingretten på at han er blitt dobbelt beskattet.

Dersom Høyesterett forkaster anken, vil det umiddelbart bli satt i gang en prosess får å få Nerdrum inn på soning. Men selv da er ikke siste punktum satt i saken. Nerdrum kan nemlig også sende saken, og de nye dokumentene, inn til gjenopptakelseskommisjonen.

- Det var saksbehandlingen vi primært anket på. Det at Høyesteretts ankeutvalg nå mener at saken bør opp for Høyesterett, er svært positivt. De vil nå høre vår argumentasjon før de tar endelig stilling til saken, sa Nerdrums advokat Pål Berg til Dagbladet i oktober.

Berg ønsker ikke å uttale seg før saken skal opp i Høyesterett.

NERDRUMS ADVOKAT: Pål Berg. Foto: Erlend Aas / Scanpix .
NERDRUMS ADVOKAT: Pål Berg. Foto: Erlend Aas / Scanpix . Vis mer