Fem narkomane døde i eksperiment«Fem av i alt 75 heroinister som deltok i et norsk forskningsprosjekt, døde underveis i behandlingen og i oppfølgingstiden, melder Aftenposten.«Tenk å ha slike prosjekter, som de faktisk også ble advart mot av produsenten til legemiddelet Subutex.

Knoll 83

«Hvor mye skal til for at myndighetene skjønner at narkomane må ha medisin for å komme seg ut av narkohelvetet. For å komme igang må lista legges på de narkomanes nivå, IKKE på det nivået som DERE ønsker. Legg lista på bakken og hev den langsomt. Slutt å tro at dere vet og kan alt. Snakk med de pårørende og de narkomane selv. De sitter inne med de fleste svarene. Tro ikke at dere vet best hvordan disse skal behandles ut i fra hva dere har lest dere til. Lytt og lær til de med erfaring. Hvor mange har ikke dødt av overdose i panikk fordi de er blitt fratatt livsviktig medisin??

Forbannet«Bra de skrev Narkomane og ikke Mennesker. For det hadde jo vært fælt om noen Mennesker hadde gått med, eller hva?

birger«Ingen tunge narkomane i Norge klarer å komme seg ut av narkohelvete og få orden på bolig,jobb og økonomi på bare 9 mnd. Da var de vel nådd sosialkontoret, eller rehabilitering? = lutfattig, noe som også gir psykisk påkjenning. Hadde enda prosjektet vart 2-3-4 år...

Hmf