Feminin og feminist

Er Mona Grudt for feminin til å være feminist?

Mona Grudt uttaler i Dagbladet 16.09.07 at hun er for feminin til å være feminist. Grudt setter med dette likhetstegn mellom ukvinnelighet og feminisme. «(…) for meg er det å kle meg opp og spille på det feminine en del av det å være kvinne. Dessuten mener jeg det ikke er noe i veien med å bruke det ytre for å oppnå et mål.»

Ordet feminisme springer ut i fra det latinske ordet femina som betyr kvinne. Feminisme kan defineres som en ideologi, hvis mål er å fjerne samfunnets diskriminering og nedvurdering av det kvinnelige. Feminisme betyr at kvinner og menn er like mye verdt og bør de ha samme rettigheter og muligheter. Feminisme handler om å fritt kunne velge det man ønsker utover kjønnskategorier og stereotypier.

Feminismen og likestillingsarbeidet er avgjørende for at kvinner i det hele tatt skal ha mulighet til å velge det som Mona Grudt tar som en selvfølge; muligheten til å spille på det feminine som en del av det å være kvinne. Når Mona Grudt setter likhetstegn mellom feminister og ukvinnelighet, er dette i beste fall en unyansert påstand. I verste fall undergraver slike uttalelser et av de viktigste samfunnsspørsmålene i vår tid; arbeidet for likeverd/menneskeverd, menneskerettigheter og like muligheter uavhengig av kjønn.