- Feminisme er en lykkepille

- Vi var nødt til å heve stemmen, sier Veslemøy Lode og Camilla Bakken Øvald. Med boka «Feminisjon» trekker de «Råtekst» og «Matriark» ett skritt videre.

Veslemøy Lode og Camilla Bakken Øvald har skrevet «Feminisjon», en politisk utgave av nyfeminist-bøkene. Lode forklarer at ordet feminisjon er en blanding av «feminisme» og «aksjon».

- Boka skal føre til diskusjoner, som igjen skal føre til handling, sier Veslemøy Lode. For å oppnå dette mener hun kvinner må stå sammen.

Lykkepille

Det unge feministmiljøet i Norge har eksplodert siden «Fittstim» ble sluppet i Sverige. De mener feminister må stå sammen, at «female bonding» må til for å oppnå kravene.

- Feminisme er som lykkepillen, sier Camilla Bakken Øvald. - Særlig for unge jenter. Man tenker «Det er noe gæernt med meg», men forstår ikke at det handler ikke om en selv som person.

- Det handler ikke bare om å være tøff nok til å komme seg opp og fram på egenhånd. Vi må tenke lenger enn oss selv, sier Bakken Øvald.

Diskusjon

- Boka skal føre til diskusjoner, som igjen skal føre til handling, sier Veslemøy Lode, og kommer med et konkret krav.

- Kvinner tjener 54% av det menn tjener, selv om vi i teorien har likelønn. Nå må likelønn bli et faktum, sier forfatterne, som mener kvinner må organisere seg.

I tillegg til boka har forfatterne publisert et studiehefte, som også inneholder tips til konkrete aksjoner. «Start jentegruppe!» er ett forslag, å selge vafler mot salg av kropp et annet. Men de mener man kan lære mye av bare å diskutere.

- Studiesirkler er også organisering, sier Bakken Øvald.

GÅR VIDERE: Veslemøy Lode (t.v.) og Camilla Bakken Øvald