Feministisk guide til vitsing om voldtekt

Det skal godt gjøres å vitse med voldtekt på en smart måte. Leo Ajkic og flere andre mannlige komikere har så langt mislykkes.

HAR MAKT: — Profilerte medieskikkelser har en enorm innflytelse og uformell makt. En slik makt bør Ajkic og hans kolleger skjøtte på en intelligent måte, skriver kronikkforfatteren. Foto:
HAR MAKT: — Profilerte medieskikkelser har en enorm innflytelse og uformell makt. En slik makt bør Ajkic og hans kolleger skjøtte på en intelligent måte, skriver kronikkforfatteren. Foto:Vis mer

Denne uka gjorde reporteren Leo Ajkic en uheldig figur da han i en debatt om nettsjikane mot kvinnelige debattanter vitset om voldtekt. Han gjorde to dumme ting: For det første satte han seg ikke i de utsatte kvinnenes sted, og for det andre bidro han til å reprodusere en oppfatning om at seksuelle overgrep mot menn ikke er så alvorlig som overgrep mot kvinner. «Leo da», tenkte jeg. «Dette var utrolig teit». For jeg tror ham når han sier at han ikke mente å bagatellisere voldtekt. Han virker som en jovial fyr. De er morsomme de programmene hvor han dater fotballfruer, strippere og ministere, altså.

Men: Hatytringer på nett er et problem for ytringsfriheten. Det hadde kledd ham bedre å tulle med netthaterne enn kvinnene som trakasseres. Kollegial solidaritet, Leo. Man bygger hverandre opp, ikke ned.

Problemet er ikke drøy humor. Jo drøyere humor dess bedre, spør du meg. Min holdning er at man kan tøyse om det meste, så lenge man sparker oppover. Det skal godt gjøres å vitse med voldtekt på en smart måte. Bare de beste får det til. Louis CK er en av dem, som når han tuller om å voldta Hitler, gjør narr av voldtektsmenn eller når han forteller om hvordan det er å date kvinner med voldtektsfantasier. Om du vil gjøre vitsing med voldtekt til din spesialitet kan du google «how to make a rape joke» - da loser den amerikanske komikeren Lindy West deg vennlig og klokt gjennom noen enkle retningslinjer. Et godt råd er ikke å gjøre narr av følelsene til de utsatte eller bidra til ufarliggjøring av problemet.

Men så til den andre og alvorligste humortabben: «Hvis en dame hadde truet meg med voldtekt, så hadde jeg ledd. Jeg hadde sagt kom igjen baby, ta med en venninne», sa Ajkic. Selv om han seinere beklaget uttalelsen, bidrar nettopp slike vitser til å bagatellisere overgrep mot menn. Menn har jo alltid lyst på sex, lissom. Og i så fall kan en mann aldri bli voldtatt, i hvert fall ikke av en kvinne.

KRONIKKFORFATTER:  Anne Bitsch, samfunnsgeograf 

og forfatter
KRONIKKFORFATTER: Anne Bitsch, samfunnsgeograf og forfatter Vis mer

Uttalelsen speiler en av flere voldtektsmyter som holder stand i det norske samfunnet i dag. Voldtektsmyter er kulturelle fortellinger som forvrenger faktiske forhold eller er i utakt med hvordan overgrep oppleves for dem som er utsatt for det. Selv om voldtekt har en klar kjønnsretning - det er stort sett menn som voldtar og stort sett kvinner som utsettes - er mørketallene for mannlig utsatthet høyere enn mange tror. I en undersøkelse blant avgangselever på videregående skoler oppgir 15 prosent av jentene og sju prosent av guttene å ha blitt utsatt for alvorlige seksuelle krenkelser. Jenter oppga nesten utelukkende mannlige utøvere, mens om lag halvparten av de utsatte guttene rapporterte om en kvinnelig utøver.

Komikere får gjerne harselere med feminister. Politiske ideologier er ikke hellige. Men tuller man med voldtekt, bør man tenke over den statistiske sannsynligheten for at det blant tilhørerne finnes personer av begge kjønn som har opplevd overgrep.

Ajkic er ikke alene om å spre myter om primitiv mannlig seksualitet og tilgjengelighet. Den samme fortellingen resirkuleres til det kjedsommelige av kjendiser som Harald Eia og det danske komikerparet Casper Christensen og Frank Hvam. I den populære tv-serien «Klovn» drar de den langt med vitsing om å snike seg til sex med «evneveike» kvinner. Det hadde vært morsomt hvis man hadde fått en forsikring om at de egentlig synes det er på trynet. Men det får man ikke. For Christensen og Hvam er ikke dette overgrep, men bare teite guttestreker. I både norsk og dansk straffelov er det straffbart å utnytte personers hjelpeløse tilstand for å skaffe seg sex.

I boka «Født sånn eller blitt sånn» hevder Harald Eia, og med temmelig spinkelt empirisk belegg, at menn ikke opplever voldtekt like ille som kvinner gjør. Voldtekt og seksuelle overgrep mot gutter og menn er tabubelagt og får store konsekvenser for dem det rammer. Enten overgrepene begås av kvinner eller andre menn, kan mannlige utsatte oppleve problemer med å delta i yrkeslivet. Andre sliter med depresjoner og rusmisbruk. Ifølge en annen undersøkelse øker hyppigheten av psykiske helseproblemer nesten fire ganger for både menn og kvinner når en har vært utsatt for vold. Hos menn gir særlig seksuell vold utslag.

Logikken til alle disse komikerne er relativt lik: De tar for gitt at mannlig heteroseksualitet innebærer sexlyst til alle tider og alle steder. Det har ikke rot i virkeligheten. Selv om noen typer forskning slår fast at menn har høyere libido enn kvinner, varierer sexlyst fra person til person og den holder seg ikke konstant hele livet. Sosialantropologen Rannveig Svendby har forsket på seksuelle overgrep mot menn. Hun påpeker at det å være heterofil mann ikke innebærer at man har lyst til å ha sex med alle kvinner alltid. Det betyr bare at man har lyst til å ha sex med kvinner. De fleste foretrekker å selv bestemme med hvem, hvor og når det skal skje.

I arbeidet med boka «Bak lukkede dører» intervjuet min medforfatter, Anja Emilie Kruse, og jeg «Jonas». Han ble voldtatt av en kvinne mens han lå og sov. Da han som voksen reflekterte rundt dette overgrepet sa han blant annet at han der og da hadde følt seg krenket og sint, men at det ikke var noe språk i guttegjengen for slike opplevelser. Det var alltid underforstått at man skulle være takknemlig for sex, også når man egentlig ikke ville.

Altfor ofte tegnes det et bilde av at menn ikke kan utsettes, fordi de er fysisk overlegne og antas alltid å være kåte. De færreste kvinner klarer å skaffe seg sex ved hjelp av fysisk vold eller trusler. Oftest skjer det ved manipulasjon eller psykisk utpressing og tvang, andre ganger når mannen sover eller er for beruset til å gjøre motstand. Ifølge norsk straffelov er begge deler ulovlig, og vi skylder mannlige utsatte å ikke bidra til ufarliggjøring.

Humor har en enorm forløsende kraft. Vi trenger humor for å fungere godt som mennesker. Kanskje er det nettopp derfor, fordi humoren er livsviktig, at den på et øyeblikk kan få smilene til å stivne. For humor er ikke alltid bare underholdning. Den sprenger tabuer, utfordrer makt og gir oss en tiltrengt latter når verden virker helt og aldeles håpløs. Profilerte medieskikkelser har derfor en enorm innflytelse og uformell makt. En slik makt bør Ajkic og hans kolleger skjøtte på en intelligent måte.

Følg oss på Twitter