Runddans i retten: Det er snart tre år siden Odd Nerdrum ble dømt til fengsel for skattesvik i Oslo tingrett. I mai skal saken behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett etter at Høyesterett opphevet dommen. Men først skal lagmannsretten ta stilling til kunstnerens søksmål mot staten. Han tapte i tingretten, men anket også den saken. På benken bak Nerdrum sitter sønnene Øde og Bork. Foto: Dagbladet
Runddans i retten: Det er snart tre år siden Odd Nerdrum ble dømt til fengsel for skattesvik i Oslo tingrett. I mai skal saken behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett etter at Høyesterett opphevet dommen. Men først skal lagmannsretten ta stilling til kunstnerens søksmål mot staten. Han tapte i tingretten, men anket også den saken. På benken bak Nerdrum sitter sønnene Øde og Bork. Foto: DagbladetVis mer

Femte runde i retten

Odd Nerdrums sivile søksmål kan få stor betydning for straffesaken, mener skatterettsekspert.

(Dagbladet): I morgen begynner runde fem av kunstneren Odd Nerdrums rettsstrid med staten.  Denne gangen er det Nerdrums sivile søksmål mot Skatt øst som skal behandles i Borgarting lagmannsrett. Kunstneren har gått til sak, fordi han mener han er ilagt flere millioner for mye i skatt for perioden 1997 til 2002, og han krever at ligningen oppheves.

Sivilsaken, som i all hovedsak dreier seg om de samme summene som i straffesaken, ble første gang behandlet i Oslo tingrett i oktober 2012.

Les alt om Nerdrum-saken her.

Ble trodd, men tapte Da tapte Nerdrum, til tross for at retten mente det var sannsynliggjort at Skatt øst har krevd skatt flere ganger av de samme inntektene, i tråd med hva Nerdrum hevder.                                                        

Årsaken til at Nerdrum ikke vant fram, var at retten fant at Nerdrum hadde forsøkt å holde opplysninger skjult fra skattemyndighetene så lenge som mulig, og at Skatt øst derfor ikke kunne klandres for feilen.  Nerdrum anket dommen.

Avgjørende for straffesaken I den andre saken — straffesaken — ble Nerdrum dømt til to år og ti måneder i fengsel for grovt skattesvik sommeren 2012. Høyesterett opphevet dommen et halvt år senere fordi de mente dommen var mangelfull på flere sentrale punkter. Straffesaken skal behandles på nytt av lagmannsretten i mai.

Sivilsaken behandles altså først, og utfallet kan få stor betydning for straffesaken.

- Hvis retten også denne gangen kommer til at det er sannsynlighetsovervekt for at det er en dobbeltelling av 700 000 dollar av Nerdrums inntekter, blir det veldig vanskelig å legge noe annet til grunn i straffesaken der påstander må være bevist ut over en hver
rimelig tvil, sier Bettina Banoun.

Banoun er partner i advokatfirmaet Wiersholm og leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, og kjenner Nerdrum-saken godt.

Hun nevner også en overføring på 450 000 dollar som skattemyndighetene godkjenner som innberettet, men som Nerdrum ble dømt for å ha unndratt.

- Det var også disse to punktene Høyesterett mente ikke var godt nok begrunnet i dommen i straffesaken. Det kan ikke være i noens interesse at man i en straffesak blir dømt for en større unndragelse enn hva skattemyndighetene legger til grunn, sier Banoun.
 
- Står som før Prosessfullmektig for Skatt Øst, Tolle Stabell ved Regjeringsadvokaten, sier til Dagbladet at Høyesteretts opphevelse av dommen i straffesaken, ikke har betydning for den sivile saken.

- Den står for oss på samme måte som før. Vi vil påstå at tingrettens dom skal stadfestes, sier Stabell.    

- Hva tenker du om at dommeren i tingretten tok stilling til kontantstrømmen i saken, og kom fram til at det var sannsynlig at Nerdrum feilaktig har blitt beskattet flere ganger for de samme inntektene?

- Jeg vil ikke gå inn på det nå, men vi kommer tilbake til det i retten.

Kommer Nerdrum? Nerdrums advokat Pål Berg vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, og opplyser at heller ingen i familien Nerdrum er tilgjengelig for kommentar.

Da Nerdrum-saken ble behandlet i Høyesterett var det uten hovedpersonen til stede, og Nerdrum har det siste året vært sykemeldt i lange perioder. Berg vil ikke svare på om Nerdrum kommer til å dukke opp i retten i morgen.

Les Dagbladets dokumentar om Nerdrum-saken her.

Taus: Nerdrums advokat vil ikke komentere saken hans klient har reist mot staten. Foto: Håkon Eikesdal
Taus: Nerdrums advokat vil ikke komentere saken hans klient har reist mot staten. Foto: Håkon Eikesdal Vis mer