Fengslede forfatteres dag

Alle kan bidra med sitt til å hjelpe fengslede forfattere verden over, ved å skrive brev til myndighetene som holder dem fengslet. Selv om aksjonene ikke alltid gir resultater, viser flere eksempler at det nytter.

I dag, 15. november, markerer International PEN, skribentenes internasjonale ytringsfrihetsorganisasjon, Fengslede forfatteres dag. Hos oss er det Norsk PEN som står for markeringen, med et arrangement i Nobelinstituttet.

Den årlige kampdagen for forfattere og andre skribenter som er fengslet, forfulgt og trakassert på grunn av sin bruk av retten til ytringsfrihet, blir markert på forskjellige måter av de drøyt 140 sentere tilknyttet International PEN. I Norge deler vi ut Norsk PENs årlige ytringsfrihetspris, Ossietzkyprisen, og vi redegjør for arbeidet for forfulgte forfattere og skribenter.

Vår ytringsfrihetspris er opprettet til minne om tidsskriftredaktøren Carl von Ossietzky, som ble dømt for landsforræderi under Weimarrepublikken, fordi han utga en artikkel som påpekte Tysklands ulovlige opprustning. Da nazistene kom til makten, ble Ossietzky en av de første konsentrasjonsleirfangene. Han fikk Nobels fredspris i 1935, hvorpå Hitler forbød tyske borgere å motta Nobelprisen. Ossietzky døde i 1938 av skader han pådro seg i leiren.

I 1992- 93 fikk hans datter, Rosa von Palm Ossietzky, gjenopptatt farens sak for Tysklands høyeste domstol, Forfatningsdomstolen i Karlsruhe. Til allmenn forferdelse stadfestet den forræderidommen over Ossietzky. Det var bl.a. i protest mot denne avgjørelsen at Norsk PEN oppkalte sin nye ytringsfrihetspris etter en modig redaktør som satte ytringsfriheten høyere enn sitt eget liv.

Ossietzkyprisen, som består av et litografi av Nico Widerberg, har tidligere vært tildelt Axel Jensen, Johanna Schwartz, Koigi wa Wamwere, Haakon Børde og Ketil Lund. Årets pris går til forfatteren Wera Sæther for hennes enestående arbeid verden over med å gi stemme til mennesker som har vært fratatt sine ytringer og sine muligheter til å ytre seg. Wera Sæther vil også fortelle om de skrivekursene hun har holdt for overlevende etter folkemordet i Rwanda.

International PEN, som dessverre har mange hundre navn på sin liste over forfulgte og fengslede skribenter, fokuserer i år på fire forfattere og én forlegger fra Asia, Amerika og Europa.

I Kina frykter vi at Jiang Quisheng kan få en lang fengselsstraff, etter at han ble arrestert uten arrestordre den 18. mai i år. Anklagen mot ham er hemmelig (!), men hans kone er blitt fortalt at mannen er anklaget for «propaganda og oppfordring til undergravende virksomhet»; det blir antatt at arrestasjonen er knyttet til hans arbeid for å få undersøkt hva som skjedde under massakrene på Tienanmen-plassen 4. juni 1989, og til hans anmodning om å få markere tiårsdagen for massakrene. Den nå 51-årige Jiang Quisheng, som arbeidet med doktorgraden ved Folkets Universitet i Beijing da demokratibevegelsen ble kvalt i blod i juni 1989, har siden vært en frittalende forkjemper for menneskerettigheter og demokrati i Kina. For dette har han vært fengslet flere ganger; den lengste fengslingsperioden hittil har vært på 17 måneder. Nå frykter vi at frihetsberøvelsen vil bli adskillig mer langvarig.

På Cuba har den 24 år gamle journalisten Joel de Jeszs Diaz Hernandes sittet fengslet siden 18. januar i år, dømt til fire års fengsel som «farlig» på grunn av sin journalistiske virksomhet og sitt arbeid som leder for Ciego de Avila-provinsens kooperative forening for uavhengige journalister. Diaz Hernandes ble arrestert 18. januar, saken ble tatt opp til doms før 48 timer var gått, og dommen ble bekreftet den 22. januar ved en appell hverken saksøkte, hans familie eller hans advokat var underrettet om. Dette utgjør grove brudd på alle krav om en rettferdig rettergang. Nå sitter Diaz Hernandes på en celle på 1,5 x 3 meter med et hull i gulvet som eneste sanitære forhold og med en madrass - som blir fjernet fra klokken 06 til klokken 22 - som eneste inventar. Han får motta ett besøk hver 50. dag, og familien er eneste kilde til toalettartikler og medisinsk forpleining. Han har vært syk flere ganger, men får ingen form for helsetilsyn fra fengselsvesenet.

I Tyrkia aksjonerer vi for Nadire Mater og hennes forlegger Semih Sokman i Metis Forlag, Istanbul, som står anklaget for å ha «fornærmet» tyrkisk militært personell - en «forbrytelse» med en strafferamme på 1- 6 års fengsel. «Forbrytelsen» ble begått i boken «Mehmeds bok: Soldater som har kjempet i sørøst, snakker ut», med vitneutsagn fra 42 pensjonerte soldater som har kjempet i den kurdiske delen av landet. Boken, som utkom i april i år, fikk svært gode anmeldelser både i Tyrkia og i utlandet, og ble inndratt av regjeringen den 23. juni. Selv sier Nadire Mater følgende: «Forbudet mot å utgi boken og anklagen mot meg er ironisk, ettersom jeg er beskyldt for å fornærme tyrkisk militært personell etter trofast å ha gjengitt tyrkiske soldaters fortellinger. Anklagen baserer seg på sitater som anklageren har tatt ut av sammenhengen for å støtte sine beskyldninger.»

Og endelig fokuserer International PEN på den 50-årige kosovoalbanske lyrikeren, barnelegen og kvinnerettsforkjemperen Flora Brovina, som ble arrestert i april i år, smuglet ut av Kosovo sammen med de serbiske soldatene i juni og overført til et fengsel i Serbia, hvor hun nå står for retten på grunn av sitt fredelige engasjement for et uavhengig Kosovo. Flora Brovina, som har fordømt serbernes krenkelser av menneskerettighetene i Kosovo, er en meget populær lyriker med fire bøker bak seg. I fjor var hun med på å organisere en marsj i Pristina, hvor 20000 etnisk albanske kvinner demonstrerte for fred. Hun har også grunnlagt og ledet Albansk Kvinneliga, som mobiliserte til folkelig støtte mot volden. På grunn av disse politiske synspunktene ble hun avskjediget fra sin stilling ved et sykehus i Pristina og altså stilt for retten i Serbia.

International PENs aksjoner gir resultater, men vi makter dessverre ikke å redde alle våre forfulgte kolleger. Av dem vi har satt søkelys på opp gjennom 1990-årene, befinner Koigi wa Wamwere fra Kenya og Mansour Rajih fra Jemen seg nå trygt i Norge; Gao Yu, Wang Dan og Wei Jingsheng fra Kina er løslatt; det samme er Edward Ojugi fra Kenya, Shiralij Numuradov fra Turkmenistan og Hwang Suk-jong fra Sør-Korea. Larissa Judina fra Russland, Ken Saro-Wiwa fra Nigeria, Metin al-Tiok fra Tyrkia, Ali-Akbar Saidi Sirjani fra Iran og Said Mekbel fra Algerie er alle myrdet; Javier Tuanama Valera fra Peru, Gustavo Garzon fra Ecuador og Alaide Foppa de Solorzano fra Guatemala er «forsvunnet»; Nizar Nayuff fra Syria, Bernardo Arevalo Padron fra Cuba og Aysenur Zarakolu fra Tyrkia er fortsatt fengslet - sistnevnte har stått for retten siden 1995! For bare å nevne noen...

Vi trenger publikums hjelp. Alle kan protestere i Nadire Maters, Semih Sokmans, Flora Brovinas, Joel de Jesus Diaz Hernandes' og Jiang Quishengs navn til de tyrkiske, jugoslaviske, kubanske og kinesiske myndigheter, eller gjerne henvende seg til Norsk PEN ved undertegnede.

Til slutt et kort dikt av Flora Brovina, gjendiktet via engelsk:

Alle pikene

alle pikene heter Alice

alle pikene har en verden

en verden av alle Alicer

med sine egne eventyr