Fengslende og fri kunst

«Glokal kunst i Norge» heter en utstilling, som blir å se fram mot millenniumsskiftet i Oslo-adressen Grønland Kulturstasjon. Den er verd å få med seg både ut fra det de 40 utstillerne viser av kunstnerisk verdi, og fordi mønstringen avliver noen seiglivede myter.

  • Tittelens verbale konstruksjon - global/lokal - smelter sammen i syntesen glokal - er preget av 90-åras diskurser omkring faktiske flerkulturelle fenomener på en mer globalisert og problematisk kunstscene. Utstillingsnavnet må ikke forlede noen til å tro at her er utgangspunktet kvotering ut fra etnisk bakgrunn, og nivellering av kunstneriske kriterier. «Glokal kunst i Norge» er både juryert av faglig sakkyndige personer, og prosjektert av et tospann, Laima Petruseviciute Sjur/Arne Bendik Sjur, som garanterer for gehalten i montering og sammensetning.
  • Innvandrere har satt sitt navnløse preg på norsk kunsthistorie siden - i alle fall - middelalderen. Danske Johannes Flintoe (1787- 1870) dro foran I.C. Dahl inn i fjellheimen, og hadde suksess hos borger og svenskekonge med det. Seinere fikk utenlandske eksponenter for en motstandens estetikk , naziflyktningene Rolf Nesch og Kurt Schwitterz, føle forbeinete fordommer her i røysa, før førstnevnte ble trykt til nasjonens bryst som kulturell knappehullsblomst på 60-tallet.
  • Usikkerheten overfor det fremmede var til stede i 70-åra, da jurymedlem Zdenka Rusova og utstiller Michael O'Donnel kom med billedmessig bagasje fra sentraleuropeisk surrealisme og begynnende britiske nybrudd innenfor skulptur. Seinere ble begge professorer ved Statens Kunstakademi i Oslo, og innledet en epoke med internasjonal lærerstab på de andre akademiene i Bergen og Trondheim. Det første blir ellers elektronisk og enkelt eksemplifisert av Jeremy Welsh' «re-drawing», mens man ser frukter av dette arbeidet på Grønland med Oslo-kineseren Mai Cheng Zhengs maleri «Dynasti» og indisk-trønderske Nirmal Singh Dhunsis «Black drawing».
  • «Det middelmådige får midler», ble det hevdet på konferansen om hovedstadskulturen forleden. Arrogansen blir arrestert av Hilde Andorsens videoinstallasjon, Martina Sjaunjas foto og skulptøren Ä sa Björk Thorsteinsdottir - i cellene i den frigjorte, gamle fengselsbygningen med adresse Tøyenbekken.