Fengslende

Har du spilt mye dataspill i det siste, er sjansen stor for at du har skutt en virtuell nazi-soldat. Men her får pipa en annen lyd: Tilgjengelig er ingen pistoler, ingen granater- bare list og kløkt. Du er en amerikansk pilot, fanget midt i svarteste Tyskland. Og hva annet er det da å gjøre enn å komme seg ut av fangeleiren? Før du kommer så langt, må du imidlertid utføre en rekke oppdrag innad i de forskjellige leirene du befinner deg i, og dermed går mye av tiden med til å rekognisere, utforske, planlegge og også feile en del ganger. Tyskerne er imidlertid litt slappe med disiplinen, enten du blir skutt eller oppdaget på feil sted, er du tilbake på brakka neste morgen. På tross av at spillet til tider kan virke litt repetetivt og langdrygt, er det nok av dirrende, nervepirrende opplevelser i vente om du våger deg spillet i vold.