LEK OG LÆR: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
LEK OG LÆR: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.Vis mer

Ferdigheter i barnehagen

Læring skjer gjennom lek.

Meninger

Motstanden mot regjeringens stortingsmelding for kvalitet i barnehagen, «Tid for lek og læring», er økende. Sist ute med en kraftsalve er forskeren Anne Greve ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I et intervju i Dagsavisen hevder hun at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) «raserer barnas barndom». Det er harde ord, men Greve målbærer en frykt mange deler. En lukket Facebookgruppe kalt «Barnehageopprør 2016» har fått 6600 medlemmer på ti dager.

Det er den potensielle konflikten mellom lek og læring som bekymrer pedagoger og fagfolk. De mener at forslagene i barnehagemeldingen innebærer et brudd med tradisjonen i nordisk barnehagepedagogikk. Også Utdanningsforbundet ser på stortingsmeldingen som et veivalg som er mer politisk motivert enn faglig fundert. I forslagene til ny rammeplan er det særlig innføringen av en veiledende norm for femåringers språkkunnskaper som møter motstand. Det enkelte barns prestasjoner, aktivitet og utvikling skal dokumenteres, heter det. Motstanderne mener at ferdighetsmål ikke fører til mer læring. Derimot vil det stjele tid fra barnas frie lek. Og forskningen er ganske entydig her; læring skjer gjennom lek.

Et rapporteringsregime som vil kreve mye formelt papirarbeid, vil gå på bekostning av tid til samtaler med barna og vurdering av barnas utfordringer. Forslagene i meldingen avspeiler regjeringens ideologiske overbevisning om at kartlegging av ferdigheter er nødvendig. Høyre mener at testregimet i Osloskolen har gitt gode resultater. Men lite tyder på at det er godt håndverk å overføre dette automatisk til barnehagene. Derimot burde en Høyre-statsråd som er så fokusert på lærernes kvalifikasjoner, benytte anledningen til å bekymre seg tilsvarende om barnehagelærernes kompetanse. I dag har bare én av tre barnehageansatte formell utdanning. Øye-utvalget mener at minst 50 prosent må være utdannet barnehagelærere. Kvaliteten i barnehagene forutsetter en nasjonal bemanningsnorm snarere enn en språknorm.

Vi har sympati for regjeringens ambisjoner om å sørge for at alle barn behersker norsk før de begynner på skolen. Det er et selvsagt mål at minoritetsspråklige barn skal få språkopplæring. Det er metodene det er uenighet om. Flere voksne per barn og flere ansatte med formell kompetanse er viktigere enn mer byråkratisk dokumentasjon. Barn utvikler seg i ulikt tempo. En fastsatt norm må ikke hemme den frie leken.