Ferdinand Finnes eiendeler selges

Ferdinand Finnes nære venn og livsarving, Thore J. Elton, har bestemt at eiendelene etter den avdøde folkekjære kunstneren skal selges på auksjon. Finnes Kunstsamling er verdt flere millioner kroner, og går under hammeren i Oslo før sommeren.

- Dette er i Ferdinands ånd. Han ville ikke at det skulle opprettes noe museum som skulle bære hans navn. Jeg føler at det ville være feil av meg å sitte med alle disse tingene, derfor auksjoneres de bort slik at de kommer ut blant folk, sier Thore J. Elton til Dagbladet.

Ferdinand Finne gikk bort nyttårsaften, nær 90 år gammel. Elton sørget for at Finnes begravelse ble slik kunstneren selv ønsket det: Finne hadde selv planlagt bisettelsen ned til minste detalj, etter planer han la for over 40 år siden. Finne tegnet til og med kjolen som Wenche Foss bar i sørgehøytideligheten.

- Jeg har kjent Ferdinand i mange år og ble veldig overrasket og glad da jeg fikk vite at jeg var nevnt i testamentet, sier Foss.

De store mengdene i Finnes kunstsamling selges på auksjon i månedsskiftet mai/juni.

Selger ikke alt

Det er ikke småtterier som skal selges: Store mengder innbo og løsøre fra leiligheten hans i Oslo og fra eiendommen i Frankrike, skal under hammeren. Finne var en ivrig samler, og en lang rekke kunstgjenstander befinner seg i boet.

- Jeg kommer ikke til å selge alt. Det er i hovedsak snakk om ting Ferdinand samlet gjennom de siste femten årene av sitt liv. Ting før det kommer jeg til å beholde en del av, sier Elton.

Det er ikke bare ting som Finne samlet i boet. Også mye av hans egen kunst befinner seg der.

Mye av det eldre materialet vil Elton benytte til en retrospektiv utstilling med Finne i oktober i år, og nå skriver Elton også bok om Ferdinand Finne.

Verdt millioner

- Ferdinand Finne samlet mange gode ting. Å samle var en av hans store gleder her i livet. Nasjonalgalleriet har fått velge de viktigste arbeidene til Ferdinand. Resten selger jeg fordi jeg føler at det ikke ville være riktig å sitte med et «eget» Finne-museum, sier Thore J. Elton, som også arbeider med en bok om Ferdinand Finnes liv.

Det er kunsthandler Knut Bakke på Hamar som fikk oppdraget med å bestyre boet etter Ferdinand Finne. Han har i all hemmelighet arbeidet med dette siden slutten av januar. Oppdraget viste seg å være så stort at han måtte inngå et samarbeid med Blomqvist auksjoner i Oslo.

- Samlet har kunstsamlingen etter Finne en verdi på flere millioner kroner, sier Bakke til Dagbladet.

espen.harpestad.mikalsen@dagbladet.no

HJEMME I OSLO:Ferdinan Finne i leiligheten sin i Oslo.