Festivaler:

Festivaler frykter ukjent skatt for frivillige: - Ikke særlig sexy

Ny regel gjør at festivaler må rapportere inn skattepliktige billetter som frivillige får i belønning for arbeidet.

SKATT: Statsminister Erna Solberg besøkte Øyafestivalen i Tøyenparken i fjor. Nå slipper ikke lenger frivillige på festivalen unna skatt, takket være regjeringens nye regler. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
SKATT: Statsminister Erna Solberg besøkte Øyafestivalen i Tøyenparken i fjor. Nå slipper ikke lenger frivillige på festivalen unna skatt, takket være regjeringens nye regler. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

- Det høres ikke særlig sexy ut å skulle betale skatt når man har gjort frivillig arbeid, sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører (NKA).

Organisasjonen representere 360 norske festivaler og konsertarrangører, og frykter nå at regjeringens nye skatteregler skal minske en allerede begrenset ressurs: frivillig arbeidskraft.

Fra og med 2019 er nemlig arbeidsgivere pliktig å innrapportere lønn og ytelser som anses som skattepliktig. Dette kan også være fribilletter som festivaler gir til frivillige som belønning for strevet, opplyser Skatteetaten til Dagbladet.

I mange tilfeller betyr dette at frivillige ikke slipper unna å betale skatt for verdien av billetten de får.

- Da tar man bort noe av moroa fra regnestykket. De frivillige kan bli litt «turned off», for det skal være noe annet å være frivillig enn å være ansatt, sier Østerdal.

«Rev seg i håret»

Mandag satte Arbeiderpartipolitiker Åsunn Lyngedal festivalenes problemstilling på agendaen i Stortinget.

- Jeg ble oppmerksom på dette etter en samtale med Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF). De rev seg i håret og lurte på hva de skulle gjøre nå, sier hun.

Dermed stilte hun skriftlig spørsmål til Siv Jensen i Stortinget, der finansministeren bes om å klargjøre retningslinjene for skattlegging av motytelser i kulturnæringen. Mens hun venter på svar, har Dagbladet fått fasiten fra Skatteetaten.

- Fribilletter er skattepliktig lønn når fordelen ytes som et vederlag for utført arbeid, sier Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.

«Tungvint»

Før var det skattebetalerne selv som har hadde ansvaret for å registrere belønningen fra festivalene i skattemeldingen. Nå må også festivalene rapportere inn de frivillige.

Unntaket er når billettene er verd mindre enn 1000 kr. for private aktører og mindre enn 10 000 kr. for frivillige organisasjoner.

- Min umiddelbare reaksjon er at et slikt regelverk kan bli tungvint å gjennomføre. Det høres ut som veldig mye arbeid. Vi mener i utgangspunktet det er naturlig at store arrangementer gir de frivillige tilgang, uten at det skal få noen økonomisk konsekvens for dem, sier Jonas Prangerød, PR-sjef i Øyafestivalen.

Festivalen vil nå gjøre det de kan for å gjøre «hinderet» som de nye reglene representerer minst mulig, forteller Prangerød.

- Jeg håper man finner en løsning som er gjennomførbar for en festival med 2500 frivillige.

«Alvorlig»

Østerdal i NKA mener rapporteringskravet slår uheldig ut. Hun forteller at organisasjonen regnet med at rapporteringsplikten ikke skulle omfatte de frivillige, inntil Dagbladet fikk fasiten av Skatteetaten.

- De samme politikerne som snakker om effektivisering og avbyråkratisering, innfører her ordninger som fører til økt byråkrati for festivalene. Dette vil særlig bli alvorlig for små festivaler, som ikke har så stort apparat som Øya. Jeg er usikker på om politikerne skjønner konsekvensene av regelverket de har innført.

Åsunn Lyngedal i Arbeiderpartiet venter nå på svar fra Siv Jensen, som også er bedt om å gjøre rede for hvilke konsekvenser regjeringen tror regelverket har for finansieringen av kulturnæringen.

- Det nye regelverket er en snubletråd for norsk kulturliv. Det er alvorlig at regjeringen ikke virker å ha gjort tilstrekkelige konsekvensutredninger. Her har man funnet på noe som gjør driften mer krøkkete og byråkratisk for festivalene. Samtidig får festivalene støtte fra staten for å kunne drive. Det er paradoksalt, sier hun.

Må vente på svar

Statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje, sier han har forståelse for at det kan oppleves som krevende å oppfylle innberetningsplikten.

- Likevel: Er det snakk om direkte motytelse for arbeid, tror jeg det er bred enighet om at man bør behandle kontant lønn og frynsegoder likt, sier han.

Videre minner han om at det ikke dreier seg om nye skatteregler, men nytt regelverk for innrapportering.

– Disse skattereglene har også vært der før. Vi har klargjort regelverket for at det skal være enklere å vite hvordan dette beskattes korrekt. Skattekronene våre bidrar blant annet til å finansiere kultur og frivillighet gjennom tilskuddsordninger.

Siv Jensen har frist til mandag for å svare. Det ser uansett ut til at festivalene må tilpasse seg det nye regelverket. Det må også de frivillige, som ikke lenger kan snike seg unna skatt for skattepliktige fribilletter.

Har du mottatt skattepliktig festivalpass uten å rapportere det inn, risikerer du straff, forklarer Ringså i Skatteetaten:

- Dersom en skattepliktig ikke innrapporterer mottatte ytelser på skattemeldingen kan man risikere tilleggsskatt.