VANT FRAM: Stortingsbesøk ga resultat. Nå får festivaler fortsatt lov til å selge tobakk. Her ser vi, fra venstre: Geir Oterhals (Bylarm), Jørgen Roll (Norwegian Wood), Kenneth Isaksen (sikkerhetsselskapet Prosec), Benedicte Nilsen (Hove) og Gunder Gundersen (Slottsfjell). Foto: Anders Grønneberg
VANT FRAM: Stortingsbesøk ga resultat. Nå får festivaler fortsatt lov til å selge tobakk. Her ser vi, fra venstre: Geir Oterhals (Bylarm), Jørgen Roll (Norwegian Wood), Kenneth Isaksen (sikkerhetsselskapet Prosec), Benedicte Nilsen (Hove) og Gunder Gundersen (Slottsfjell). Foto: Anders GrønnebergVis mer

Festivaltobakk fortsatt lov i Norge

Tillatt å selge inne på festivalområdet.

Festival-Norge jubler etter at Stortinget gir dem fortsatt liv til å selge røyk.

Norske festivaler var redd deler av regjeringens forslag til endringer i tobakksskadeloven ville kunne påføre dem alvorlige sikkerhetsproblemer og økte kostnader.

- Helseminister Jonas Gahr Støre ønsket å nekte festivaler å selge tobakk, sier daglig leder i Hovefestivalen, Benedicte Nilsen.

Nå har et flertall av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i helse- og omsorgskomiteen gitt sin støtte til Festival-Norge - og blåser med dette sur røyk i ansiktet på Støre.

Mot sin hensikt Festivalene fryktet for sikkerheten, mer ulovlig rus og økte utgifter som følge av regjeringens forslag til endringer i tobakksskadeloven.

Hensikten med innstrammingen av tobakksskadeloven, som regulerer omsetning av røyk og snus, er bl.a. å få bedre kontroll og oversikt over salg og salgssteder.

- Vi er i utgangspunktet ikke uenig i endringene, men hvorfor skal det bare ramme oss, spurte Festival-Norge.

Forslaget ville rammet 600 festivaler i Norge.

Lite gjennomtenkt Med dette som utgangspunkt troppet et knippe ledere fra landets største festivaler opp på Stortinget forrige måned.

- Vi arbeidet aktivt, drevet lobbyvirksomhet, skrevet kommentarer - og nå vant vi fram. Gledelig å se at det går an å påvirke våre folkevalgte, sier Benedikte Nilsen til Dagbladet.

Myndighetene ønsker å redusere skadevirkningene av tobakk, men å nekte festivaler å selge en lovlig vare, virket - ifølge festivallederne Dagbladet har vært i kontakt med -  lite gjennomtenkt.

Smuglerbander - Folk som ville kjøpe røyk vil da valfarte ut og inn av festivalområdet og skape trafikkfarlige situasjoner, sier Jørgen Roll i Norwegian Wood-festivalen.

- Men det viktigste er at det vil føre til økte salg av smuglertobakk fra salgsboder - og også mer omsetning av narkotika utenfor festivalområdet, hevder festivallederne Dagbladet snakket med.

Benedicte Nilsen fryktet østeuropeiske smuglerbander, som både ville kunne tilby smuglertobakk og narkotika.

Flertall mot Støre Fredag kom innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om endringer av tobakksskadeloven. Der skriver flertallet blant annet:

«Flertallet ønsker å åpne for at det også kan gis midlertidige bevillinger for salg av tobakksvarer ved enkeltanledninger. I slike tilfeller bør kommunen stå fritt til å kunne vektlegge tobakkspolitiske hensyn i søknadsbehandlingen, for eksempel arrangementets varighet, at det aktuelle arrangementet primært retter seg mot barn og unge, eller at kommunen ønsker å begrense tilgjengeligheten til tobakksvarer. Det foreslås videre at departementet kan fastsette nærmere kriterier for midlertidige bevillinger i forskrift, herunder for eksempel bestemmelser om produktutvalg».

- Jeg er utrolig glad for at alle partiene på Stortinget går inn for at festivaler fortsatt skal få lov til å selge tobakk på lik linje med andre aktører, sier Benedikte Nilsen, som har frontet denne saken på vegne av Festival-Norge.

FIKK BANK: Norwegian Woods Jørgen Roll i samtale med helseminister Jonas Gahr Støre, som ville nekte festivaler å selge røyk - men fikk bank av alle på Stortinget - inkludert sine egne i Arbeiderpartiet. Foto: Anders Grønneberg
FIKK BANK: Norwegian Woods Jørgen Roll i samtale med helseminister Jonas Gahr Støre, som ville nekte festivaler å selge røyk - men fikk bank av alle på Stortinget - inkludert sine egne i Arbeiderpartiet. Foto: Anders Grønneberg Vis mer