Festspilldirektøren går

Festspilldirektør Bergljót Jónsdóttir har sagt opp sin stilling og vil bli fritatt for alle forpliktelser med øyeblikkelig virkning.

BERGEN (Dagbladet.no): Festspillenes styreleder Jannik Lindbæk har kalt inn til pressekonferanse i Bergen klokka 17.30. Der vil han blant annet informere om noe av innholdet i en arbeidsmiljørapport som retter kritikk mot Bergljót Jónsdóttir.

Hun begrunner sin oppsigelse på denne måten:

- Det er et krevende arbeid å kontinuerlig utvikle en kulturinstitusjon som Festspillene. Det krever kreativitet, fleksibilitet og stor innsats, på alle nivå. Med utgangspunkt i at et flertall av de ansatte, også blant mine nærmeste medarbeidere har klart gitt inntrykk for at de vanskelig vil kunne samarbeide med meg i framtida, blir det umulig for meg å fortsette mitt arbeid.

Styret for Festspillene i Bergen har tatt Jónsdóttiroppsigelse til etterretning.

GÅR: Bergljot Jonsdottir sa fredag at hun ikke ville trekke seg, men i dag måtte hun gå.