Fetterens families løgnaktige og sjikanerende påstander

I Dagbladet fredag 5. januar har avisen over store deler av forsiden bilde av meg med to store overskrifter som følger: «Presser oss for penger» og «10 års mareritt med privatetterforsker Harald Olsen». I tillegg til forsiden har Dagbladet «spandert» tre sider inne i avisen hvor familien fritt får boltre seg med løgner og påstander som de overhodet ikke kan bevise. Dagbladet ble på forhånd gjort oppmerksom på at dette er løgner, og Dagbladets journalister ble oppfordret til selv å kontrollere påstandene, uten at de har gjort det. Jeg var selv avskåret fra å kommentere saken da jeg ikke var fritatt for taushetsplikt fra familien til fetteren. Det ble meddelt Dagbladet. I artikkelen leser jeg så at familien hevder at jeg ikke har taushetsplikt, og derfor kan jeg nå belyse saken.

For det første har jeg ikke mottatt kr. 700 000 for mitt arbeid slik det hevdes. Jeg har mottatt kr. 200 000, inklusiv mine utgifter over flere år, i henhold til Høyesteretts dom. Det som ble betalt av det offentlige i forbindelse med straffesaken i Gulating i 1998 har ingen ting med det arbeid å gjøre som denne saken gjelder. Det kunne Dagbladet enkelt funnet ut av, og familien til fetteren vet dette utmerket godt. Dessuten er det ikke meg som har fått pengene fra det offentlige, med det firma som jeg arbeidet for. I tillegg til meg var det ytterligere tre personer fra det firma som arbeidet med saken.Videre hevdes det at jeg krevde kr. 600 000,- uten dokumentasjon. Igjen ren løgn. Hver time, alle reiser og utgifter er nøyaktig dokumentert. Dette vet familien meget godt. Det skrives også at dette kravet ble avkortet av Høyesterett. Det er heller ikke riktig, fordi familien hadde på den tiden flere rettssaker gående, og Høyesterett kom til at den delen som de behandlet skjønnsmessig ble vurdert til kr. 200.000,-.Det eneste som er korrekt i disse oppstillingene er at jeg tapte saken jeg anla mot familien for å få dekket de fakturaer de hadde mottatt fra 2001. Jeg tapte i retten ikke fordi det ikke var utført arbeid, men fordi jeg som profesjonell part ikke hadde sørget for skriftlig avtale, men kun gjort muntlig avtale. Faren til fetteren tok meg sågar i hånden i denne forbindelse, og for en som er oppvokst med ærlighet og at et ord er et ord, var dette godt nok. Men den gang ei.Fetteren løy også i tingretten i forbindelse med min sak om økonomisk dekning. Han hevdet at han ikke hadde møtt meg i Stavanger den aktuelle dagen hvor videre sak etter rettssaken ble drøftet. Dette til tross for at to av Dagbladets journalister var tilstede sammen med oss.Familien var vel kjent med kravet fra min side om økonomisk dekning for mitt arbeid. I forbindelse med det omfattende arbeid det var å belyse saken etter frifinnelsen i Gulating Lagmannsrett i 1998, tok jeg i brev av 10. mai 2000 opp situasjonen om videre arbeid for familien. I svarbrev av 14. juli 2000 svarer faren til fetteren blant annet: «Vi som familie har to sterke ønsker: At du Harald fortsetter med dette viktige arbeidet». For meg er dette en klar tillitserklæring fra familien, og ikke en del av 10 års mareritt.

I brev av 14. juli 2003 skriveren fetteren, blant annet: «Jeg er Sjødin, Klomsæt og Olsen evig takknemlig for å ha reddet meg ut av et justismord». Dette er mer enn to år etter at han og faren har presentert faktura fra meg, stor kr. 352 000,- i Gulating Lagmannsrett som «utgifter vi har hatt i saken». Det er også referert til i dommen fra Gulating av 30. april 2001. Dette er jo også ren løgn, da de ikke hadde hatt utgiftene men mottatt faktura som de presenterer for retten som sine utgifter. Heller ikke dette har Dagbladet kontrollert, til tross for at det er gjengitt i dommen.Hele Dagbladets opplisting som gjelder økonomi er fullstendig feil og løgnaktig med unntak av at jeg har fått dekket kr. 200 000 etter dommen i Høyesterett. At jeg har gått på familien etter at de fikk erstatning er således enkelt å bevise er fullstendig feil, fordi de allerede i 2001 brukte en faktura på kr. 3 532 000 som utgifter de hadde hatt.En annen faktumfeil som Dagbladet presenterer er at det var advokat Klomsæt som engasjerte meg. Det var advokat Sjødin som engasjerte seg. Dette er også dokumentert i skriftlighet. Prosesskrivet til Gulating Lagmannsrett om oppnevning av meg som medhjelper for forsvarerne er skrevet av advokat Sjødin.Jeg kunne på denne måten listet opp alle påstandene i artikkelen og med skriftlig dokumentasjon bevise at det er usant det som fremsettes. Det er kun en informasjon som er riktig, og det er at jeg har fått kr. 200 000 etter Høyesteretts behandling av saken.

Det er også påfallende at det ikke har vært en eneste innsigelse til mitt arbeid gjennom alle disse årene. Så sent som i 2006 stod familien i retten og roste mitt arbeid for dem. Det samme som de tidligere skriftlig har gitt uttrykk for. Hvordan kan det da være 10 års mareritt med privatetterforsker Harald Olsen? Dessuten kjente jeg dem ikke i januar 1997, startet først å jobbe med saken i desember 1997, og det er ni år siden.I dag har jeg hatt kontakt med en rekke personer som kjenner sakskomplekset meget godt, som blant annet professor Gisli Gudjonsson, de advokater som har bistått meg, politiinspektør Buberg i Haugesund m.fl. Ingen har noen gang hørt fremsatt kritikk mot mitt arbeid eller om 10 års sammenhengende mareritt - frem til Dagbladets artikkel.

Fetteren ble dømt til å betale kr. 100 000 til Birgitte Tengs familie. Har Dagbladet spurt om han har betalt dem? Så vidt jeg vet har han ikke det.Det store spørsmålet jeg sitter igjen med i dag er; når familien er villig til å fremsette så mange løgner om de som har vært deres viktigste hjelpere til å få frifinnelse og erstatning/oppreisning, hva annet kan de ha de løyet om da?