Fiasko for frosken

Over 90 000 har besøkt utstillingen «Kyss frosken!» på Tullinløkka i Oslo, men for Nasjonalmuseet er publikumssuksessen forvandlet til enøkonomisk fiasko.

Direktør Sune Nordgren bekrefter overfor Dagbladet at det går mot et underskudd på minst sju millioner. Fire av disse må dekkes over Nasjonalmuseets driftsbudsjett neste år. De resterende tre millionene har museet allerede fått tilbake gjennom kjøp av tjenester fra aksjeselskapet «Kyss frosken!».

-  Jeg er skuffet over at vi ikke har klart å holde budsjettet, men jeg angrer ikke på prosjektet, som må karakteriseres som en publikumssuksess. Jeg tar ansvar for dette, sier Nordgren.

For optimistisk

Nordgren innrømmer at han var for optimistisk. Budsjettet på 20 millioner var basert på minst 120 000 besøkende. Det aller meste av de 20 millionene er sponsormidler fra OBOS, Norsk Hydro, Norge 2005, Entra, Norsk Tipping, Fritt Ord og andre selskaper.

OBOS har vært største bidragsyteren og har investert nesten 12 millioner ved å stå for selve byggeprosjektet av den grønne frosken.

-  Vi angrer ikke på denne investeringen. Tvert om. Nordgren har klart å sette Nasjonalmuseet på dagsordenen og vi har med dette unike byggverket vist at vi kan bygge det meste, sier OBOS-direktør Martin Mæland til Dagbladet.

I går åpnet kulturminister Valgerd Svarstad Haugland det nye biblioteket i Nasjonalgalleriet.

Nå må innkjøp av bøker utsettes et år ettersom museet må ut med minst fire millioner kroner for å dekke underskuddet.

Kampanje

-  Underskuddet har vært diskutert i styret og konklusjonen var at utstillingen har vært en suksess. Vi skal klare dette uten å kutte i stillinger, sier Nordgren, som nå kjører en kampanje for å få besøkstallet over 100 000 innen utstillingen tas ned 18. september.

-  Vi har hatt færre betalende enn ønsket. Jeg hadde trodd at flere av de over 300 000 som besøker Nasjonalgalleriet hvert år ville komme, men det har de ikke. De fleste har kommet til utstillingen ved å gå direkte inn fra Tullinløkka.

OBOS og andre sponsorer har også medført færre betalende ved at tusenvis har gått gratis.

Men også salget av kataloger og froske-effekter har sviktet i tillegg til de faste utgiftene med leiekostnader til Oslo kommune for bruk av parkeringsområdet, samt til Statsbygg for Kunsthallen.

DYR FROSK: Museumsdirektør Sune Nordgren har satt dagsorden for mang en diskusjon og fått folk til å komme til Nasjonalgalleriet og den grønne frosken på Tullinløkka. 18. september er den borte. Den etterlater seg kostnader som må dekkes inn i 2006.