Fiasko for norsk filmsalg

Ikke én eneste norsk film er solgt til utenlandske kinoer etter fem år med filmmarkedet New Nordic Films, som arrangeres på den årlige filmfestivalen i Haugesund.

Utenlandske filmkjøpere får gratis reise og opphold hvis de vil komme til markedet.

Haugesund-festivalen er et ikke-kommersielt arrangement, der kommende filmer presenteres for presse og kinobransje. New Nordic Films er et marked der noen av årets nordiske filmer presenteres for utenlandske og norske filmkjøpere.

Nå har markedets ledelse laget en rapport om sitt arbeid siden 1996 og konkluderer blant annet slik: «Som det framgår av salgsoversikten ovenfor, kan ikke Haugesund beskrives som en svært livlig markedsplass. »

Oversikten viser nemlig at ingen av 12 norske filmene som har deltatt, er solgt til kinovisning i utlandet gjennom filmmarkedet. Fem av filmene er solgt til TV-visninger i andre land.

- Ikke mislykket

Likevel vil ikke direktør Lene Løken i Film&Kino, som arrangerer New Nordic Films, innrømme at arrangementet er mislykket. Dessuten mener hun rapporten har oversett at «1732 Høtten» ble solgt til Nederland etter årets marked.

- Man kan ikke uten videre måle vellykkethet ved å telle salg. Det er et økende problem at kultur skal synliggjøres med tall og måles markedsmessig.

- Hvorfor har dere da laget en rapport med salgstall?

- Fordi Dagbladet rettet kritikk mot festivalen for manglende tall i fjor.

Synliggjøring

Hun angrer også på at det i evalueringsrapporten heter at «New Nordic Films skal utvikles til en effektiv markedsplass for nordiske/internasjonale distributører og oppkjøpere».

- Er det ikke bare å innrømme at dette har vært en fiasko?

- New Nordic Films er ingen direkte salgsfestival. Først og fremst har det vært meningen å bidra til kontaktskaping og synliggjøring av nordisk film. Jeg opplever at vi har skapt et treffsted for filmbransjen og vurderer det som verdifullt, sier Løken.

Bare ni av de 48 filmene som har deltatt på markedet siden 1996, fra alle de nordiske land, har oppnådd å bli solgt til kinovisninger. Fem av disse salgene er til norske kinoer.