KULTURKOMPETANSE I KULTURFONDET: Jazzmusikeren Eldbjørg Raknes er en norsk jazzvokalist, kjent for sitt arbeid med a cappella, innovativ stemmebruk og elektroniske effekter. Hun sitter også i et musikkutvalg i Norsk Kulturfond.
KULTURKOMPETANSE I KULTURFONDET: Jazzmusikeren Eldbjørg Raknes er en norsk jazzvokalist, kjent for sitt arbeid med a cappella, innovativ stemmebruk og elektroniske effekter. Hun sitter også i et musikkutvalg i Norsk Kulturfond.Vis mer

Fikk 175 000 kroner fra Kulturfond-utvalg som hun selv sitter i

- Har ingen problemer med å forstå at folk kan bli mistenksom rundt denne praksisen.

(Dagbladet): Som Dagbladet skrev i går, har managementbyrået MADE fått over en millioner kroner i musikerstøtte fra Norsk Kulturfond etter at MADE-deleier Mikal Telle ble medlem av utvalget som bevilger disse pengene.

Jazzmusiker Eldbjørg Raknes sitter i samme fagutvalg som Mikal Telle, musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte, og har også mottatt pengestøtte fra utvalget hun selv er en del av.

Inhabil Raknes er eier og daglig leder av Sjøbygda Kunstnarhus, som på vegne at musikerne Ståle Storløkken og Stian Westerhus har søkt og fått innvilga bestillingsverkstøtte på henholdsvis 75000 kroner og 100000 kroner etter at hun ble med i fagutvalget.

- Som frilansmusiker hadde jeg ikke hatt mulighet til å sitte i fagutvalget hvis jeg ikke kunne søke på pengestøtte selv. Jeg går selvfølgelig på gangen når jeg har et habilitetsproblem, sier Raknes til Dagbladet.

- En hån Plateselskapeier og musiker Morten Samdal sa i gårsdagens Dagbladet at det er «en hån mot andre artister som ikke har proffe lobbyister og management» at det er mulig for medlemmene i Norsk Kulturfonds fagutvalg å søke penger i de utvalgene som de selv sitter i.

- Jeg har ingen problemer med å forstå at folk kan bli mistenksom rundt denne praksisen, men jeg tror at man må løfte blikket litt og ha tillit til Kulturrådet. Det går ikke an å snakke og lobbyere seg til mer penger her.

Kulturfaglig kompetanse - Har du gått mye på gangen i år på grunn av habilitetsspørsmålet?

- Jeg har vært ganske mye på gangen fordi jeg er aktiv musiker,  har musikerbror og driver det kunstnerhuset som jeg gjør. Der er mange fagfelt representert, så jeg jobber med mange.

Leder i musikkseksjonen i Norsk Kulturråd, Erling Haraldset, sier at Raknes har fulgt habilitetsreglementet.

Direktør i Norsk Kulturråd, Anne Aasheim, sier at hun har stor tiltro til at habilitetsreglementet etterleves på beste måte i fagutvalgene.

- Våre politiske myndigheter har bestemt at det er kunstnere og kulturarbeidere som skal vurdere søknadene til sine egne for å sikre at disse beslutnigene blir tatt av personer med kunst- og kulturfaglig kompetanse, sier hun.

- Kan ikke overvåke - Er det et problem når det, som nå, oppsår situasjoner hvor utenforstående kan trekke medlemmenes habilitet i tvil?

- Vi får inn 16 000 søknader i året, hvor også mange får avslag, så det vil nok dukke opp slike spørsmål i ny og ne. Og det er fint at spørsmålene reises. Men jeg vil med den største sikkerhet hevde at tilskuddene er gjort på bakgrunn av grundige og kunst- og kulturfaglige avveininger, sier Aasheim.

- Kan du gå god for, selv om man går på gangen når det oppstår et habilitetsspørsmål, at ikke medlemmene snakker seg imellom om musikk utenfor møterommet?

- Med så mange søknader er det jo umulig å sitte og overvåke hver eneste en, men jeg har stor tiltro til at habilitetsreglementet etterleves på beste måte. Det er stor bevissthet omkring habilitetsspørsmål i Norsk kulturråd.