Fikk oppsigelsesvarsel via SMS

Rich Nordskog går til søksmål mot Quart-festivalen. Han hevder han fikk sparken via en tekstmelding.

«HI! Vi må snakke sammen i morgen om jobben din. Du bør ta resten av ferien nå, da antall dager som er igjen av en 55% stilling for resten av året er begrenset. T».

Denne beskjeden fikk Rich Nordskog søndag 7. september 2003 klokka 21.30. Avsender var festivalsjef Toffen Gunnufsen.

Nå har Nordskog sendt inn stevning til Kristiansand tingrett. Ledelsen i Quart-festivalen må trolig møte i retten.

Nordskog begynte i Quart-festivalen i 1998 og hevder selv at han fikk full stilling i 1999 med rundt 20000 kroner i månden.

- Jeg har aldri hatt noen skriftlig arbeidskontrakt med festivalen. Denne konflikten har vært svært slitsom, sier Nordskog. Han forteller at ansettelsesforholdene i festivalen er svært uklare. Han ønsker ikke å utdype kritikken, men henviser videre til sin advokat.

Nordskogs prosessfullmektig, advokat Svein A. Hagen, sier:

- Det er uenighet rundt stillingens størrelse og stillingens innhold som er det vesentlige, sier Hagen. Prosessfullmektig Hagen mener Quart-festivalen har store administrative mangler.

- Dette er ikke en organisasjon eller virksomhet der arbeidsavtaler har vært det mest sentrale. Driften og forholdet ved festivalen - i hvert fall fram til nå - har vært uhøytidelig og basert på muntlighet, mener Hagen.

Styreleder i Quart-festivalen John Ivar Mejlænder-Larsen kan ikke kommentere arbeidstvisten.

- Det vil oppstå konflikter i den opprydningsprossen festivalen er inne i nå.

Jeg kan ikke forholde meg til enkelte detaljer i denne saken. Konflikten er et intert forhold som jeg ikke kan kommentere, sier Mejlænder-Larsen.