Filantropiens nye verden

I 2006 har verdens rike overgått hverandre i å gi bort enorme pengesummer til gode formål. Sir Richard Branson er en av dem. I dette innlegget argumenterer han for at verdighet er mer enn smuler fra de rikes bord.

PENGEGIVERI: Ettersom verden virkelig er i ferd med å bli en global landsby gjennom teknologi, media og transport, har flere og flere mennesker blitt klar over problemene menneskeheten møter selv i de fjerneste strøkene på Jorda. De innser mer enn noensinne hvor ubalansert verden er - noen områder er utrolig rike, andre forferdelig fattige. På samme tid har engasjerte mennesker som Al Gore, tidligere visepresident i USA, vært med på å åpne øynene til et voksende antall av oss for den verste katastrofen som truer planeten: Den voksende faren global oppvarming utgjør.På samme tid gjør lovende trender innen veldedighet de av oss som kan utrette noe, bedre i stand til å ta tak i noen av verdens verste ubalanser og trusler.

DET SISTE ÅRET har vi mer enn noensinne tidligere sett en vekst i internasjonal filantropi, et fenomen vi kan kalle «filantropisk gründervirksomhet». Bidragsytere benytter forretningssansen til å anvende nye donasjonssmetoder, og forærer pengesummer som iblant beløper seg til milliarder av dollar. Dette er en type donasjoner som kan ha en enorm innvirkning på tilsynelatende uløselige verdensproblemer.Rike mennesker har selvfølgelig grunnlagt filantropiske stiftelser og bidratt til veldedighet i lang tid. Men i løpet av det siste året eller så har likevel en rekke ulike faktorer sammen klart å skape et nytt mønster for filantropi i det 21. århundret.For det første finnes det en helt ny type gründere som har opparbeidet seg store formuer utrolig raskt ved å bruke innovativ teknologi til å skape nye muligheter. Selv om mange av disse gründerne er unge, har de allerede en sterk følelse av sosialt ansvar. De bruker åpenbart de kreative hjernene sine på en utfordring av en ny type: Det å anvende kreative forretningsprinsipper på enorme samfunnsproblemer.

NOEN FÅ PIONERER på dette området skiller seg ut. Jeff Skoll, den første generaldirektøren i eBay og grunnlegger av Skoll Foundation og Participant Productions, har dedisert en stor del av formuen sin til alt fra organisasjoner som utvikler jordbruksmetoder eller billige legemidler, til opplegg som hjelper framtidige bedriftsledere å lære hvordan de skal bli samfunnsaktivister.Pierre Omidyar, grunnlegger av eBay og Omidyar Network, har brukt både formue og oppmerksomhet til å støtte en rekke nonprofit og profittskapende foretak som er involvert i arbeid for samfunnsendringer. Larry Page og Sergey Brin, grunnleggerne av Google, bruker selskapets nye veldedighetsforgreining og Google.org til å støtte en rekke miljø- og samfunnsforetak med 1 milliard dollar.For det andre er egoene lagt igjen hjemme.

WARREN BUFFET er en enestående forretningsmann som ønsker at donasjonen hans på mer enn 30 milliarder dollar skal brukes på en så effektiv måte som mulig. Så, i stedet for å fokusere på å bygge opp en stiftelse for seg selv, har han gitt donasjonen til en annen gründer, Microsofts grunnlegger Bill Gates, som allerede har bygd opp en vellykket stiftelse sammen med kona, Melinda.(Product) RED, en kampanje organisert av U2-vokalisten Bono og Bobby Shriver, grunnleggeren av DATA (Debt, AIDS, Trade, Africa), har ført sammen så ulike selskaper som American Express, Armani og Gap for å øke bevisstheten om og samle inn penger til Global Fund, som kjemper mot AIDS, tuberkulose og malaria i hele verden. Denne sammenslåingen av midler og vilje til å samarbeide vil være med på å sikre at arbeidet skjer på en så effektiv måte som mulig.For det tredje er samfunnssektoren i seg selv i endring. Tidligere har samfunns- og forretningssektoren ofte begrenset seg til et donasjon/veldedighetsforhold, men nå innser man hvor viktig det er med partnerskap der begge sider bidrar med sin ekspertise. En ny type samfunnsledere redefinerer veldedighet gjennom samfunnsgründerløsninger som gjør en slutt på den kontinuer-lige avhengigheten av veldedighet.

STORBRITTANNIAS John Bird ble et av de tidlige eksemplene på individer som har startet sosial næringsvirksomhet, da han ga hjemløse en mulighet til inntekt gjennom salget av gatemagasinet The Big Issue. Mohammed Yunus, grunnleggeren av Grameen Bank, skapte mikrofinansieringsmuligheter som nå blir tatt i bruk i fattige land i hele verden. For arbeidet med dette konseptet, som regnes for å være en inspirasjon for så mange, ble Yunus tildelt Nobels fredspris i 2006.Fra Afrika kan man hente hundrevis av inspirerende historier om mennesker som arbeider med alt fra helseproblemer til utdannelse, gjennom innovative modeller som kombinerer forretningsprinsipper med kunnskap fra samfunnssektoren.Taddy Blecher, som grunnla CIDA, Sør-Afrikas første frie universitet, er ett eksempel. Gjennom fast besluttsomhet og en god forretningshjerne, skapte Blecher et universitet som nå gir tusenvis av økonomisk svakerestilte, unge sørafrikanere en mulighet til å få en fullt godkjent handels- og økonomieksamen.Enkle ideer, satt ut i livet av mennesker i frontlinjene, gjør enorme forskjeller.

DET ER RETT OG SLETT god forretningssans å bidra til å gjøre verden bedre. Ettersom de stadig blir mer bevisste og engasjerte, har både selskapenes ansatte og innbyggere generelt begynt å stille krav og forlanger at organisasjonene viser at de bryr seg om planeten og dens befolkning.Bedrifter ser samfunns- og miljøproblemer gjennom en ny linse, det vil si som lønnsomme forretningsmuligheter snarere enn som en tæring på ressursene. Hver virksomhet har en mulighet til å bruke ressursene på sin måte og bli delaktige nå som vi er ved dette kritiske vendepunktet.I Virgin Group ønsket våre ansatte at vi kanaliserte samfunnsengasjementet dit selskapet gjør forretninger og satte vår interesse for miljøspørsmål i hjertet av all vår virksomhet. De ansatte mente at Virgin hadde bygd en utrolig gründermaskin som kunne skape nye muligheter for å gjennomføre vesentlige, og like viktig, bærekraftige endringer.

HVIS VIRGIN ATLANTIC kan være nytenkende i servicen vi gir til flypassasjerer eller hvis Virgin Mobile kan lykkes selv når vi bryter med en slik industristandard som langvarige kontrakter, må vi kunne bruke den samme innovative tankegangen og liknende ressurser til å jobbe mot mål som gir større samfunnsgoder, som for eksempel å forhindre sykdom og demme opp mot global oppvarming.Denne overbevisningen var drivkraften bak min kunngjøring på Clinton Global Initiative 21. september, der jeg forpliktet meg til å investere hele det framtidige utbyttet fra våre aksjeposter i transportsektoren i fornybar energiinitiativer. I de neste ti åra er dette utbyttet beregnet til å beløpe seg til omtrent 3 milliarder dollar.Som vår første virkelige demonstrasjon av dette fokuset, lanserte vi Virgin Fuels, en ny satsing på en rekke investeringer i internasjonale fornybare energikilder, med en tidlig konsentrasjon om biologisk drivstoff. Innenfor rammen av Virgin Groups investeringsstrategi finner vi også forskning og utvikling av nye biologiske drivstoff til både bakketransport og luftfart.

DENNE TYPEN «gode investeringer» er avgjørende i arbeidet med å gjennomføre oppnåelige, bærekraftige og miljømessige endringer, fordi bedriftene vil ønske å gjøre disse investeringene bare hvis det gir mening for aksjonærene.Våre ansatte følte også at vi i tillegg til å utarbeide denne investeringsstrategien, kunne hjelpe Virgin-mennesker fra hele verden til å gjøre en innsats hvis vi gikk inn i partnerskap for å fordele ressursene våre bedre. Vi etablerte derfor en uavhengig forgreining kalt Virgin Unite for å fokusere på gründertilnærminger til samfunns- og miljøspørsmål.Virgin Unite bidrar til samfunnsmessige endringer på en rekke måter, deriblant gjennom etableringen av sosiale foretak. Virgin Unite og Anglo Coal slo seg for eksempel nylig sammen med myndighetene i USA og Sør-Afrika for å starte Bhubezi Community Health Centre, en helseklinikk på landsbygda i Sør-Afrika. Denne helseklinikken vil kunne gi diagnoser og behandling til 70 000 mennesker i et samfunn der en av fem er HIV-positive og helsetilbudet er svært begrenset.

FRA BEGYNNELSEN ble klinikken utformet slik at den ikke vil være avhengig av donasjoner på lang sikt. Driften vil finansieres av overkommelige egenbetalinger for grunnleggende helsetjenester, men vil gi gratis behandling og tilby forebyggende tiltak mot HIV/AIDS, tuberkulose og malaria.Modellen vi brukte ble faktisk utviklet av Hugo Templeman, en foregangsmann av en samfunnsgründer, som etablerte en vellykket klinikk utenfor Pretoria. Templeman har sørget for økonomisk utvikling i klinikkens omegn ved å starte lokal næringsvirksomhet som for eksempel et bakeri, en bleiefabrikant og et bilvaskeri. Bhubezi Health Centre vil følge denne samme modellen, og arbeidet vil opptrappes gjennom lanseringen av en rekke nye helseklinikker forskjellige steder i Sør-Afrika.Denne klinikken er bare ett eksempel på en rekke samfunnsforetak vi investerer i sammen med våre partnere. Foretakene varierer fra å være idrettshaller i bosetninger i Sør-Afrika til transportnettverk i distriktene i Nigeria.

FILANTROPIEN er i et spennende historisk øyeblikk. Gründermuskler og -hjerner er like viktige som en tykk lommebok for å få til positive forandringer. Både offentlige og private sektorer har i år absolutt tatt viktige skritt framover for å øke effektiviteten til alle våre forsøk på å etterlate verden i en tilstand framtidige generasjoner kan være stolte av.