Fildelingen fortsetter

Tingretten i Stockholm har dømt gjengen bak The Pirate Bay (TPB) til urimelig strenge straffer: Ett års fengsel på hver av dem, og et erstatningskrav på 30 millioner svenske kroner. Dommen blir selvfølgelig anket, og vi kan se frem til et langvarig sirkus i det svenske rettsvesenet. Ingen av partene vil gi seg før saken er avgjort av høyesterett. TPB-talsperson Peter Sunde var raskt ute og beroliget: Dommen i tingretten vil ikke få noen praktiske konsekvenser. Det har han helt rett i. Dommen blir neppe stående. Selv om TPB skulle bli stengt og frontfigurene dømt til lange fengselsstraffer, vil fildelingen fortsette som før. Slik gikk det da Napster ble stengt for åtte år siden, og slik vil det fortsette: Fildeling har kommet for å bli.

Det spørsmålet myndighetene i Sverige, og også her i Norge, burde finne løsninger på, er hvordan vi kan hjelpe opphavspersoner å skaffe seg et rimelig levebrød av det de produserer – ikke å jakte på frontfigurer for en utvikling som i hovedsak er positiv. Nå må vi det politiske fokuset handle om å få på plass nye opphavsrettslover som åpner for privat deling av digital kultur, med kompensasjon for opphavspersonene. Dette må trolig bli finansiert gjennom en lisensordning. Den debatten er viktig. Det også er viktig å påpeke at eksempelvis musikkartister som har sett på fildeling som en mulighet fremfor et problem allerede klarer å utnytte teknologien til sin egen fordel. Det er på tide å se til hva disse artistene gjør og lære av dem.

TPB er primært en søkekatalog, og tilbyr lister over tilgjengelige filer på nettet. Det er omtrent det samme som Google gjør. Du finner rettighetsbeskyttede filer via Google, og du kan søke deg frem til TPB via Google. Ingen av dem gjør noe ulovlig. Begge gjør informasjon og kulturopplevelser tilgjengelige for folk flest, og det burde musikere, kunstnere og artister glede seg over: De må ikke lenger gjennom platebransjens trange nåløye før de kan kommunisere kunsten sin til massene. En del musikere har uttrykt glede etter TPB-dommen i tingretten, men hvem er det de tror ville fått erstatningssummen? Det er ikke artister, men store selskaper som vil tjene på dette.

Det er heller ikke slik at en delt fil betyr tapte inntekter tilsvarende salget av filen. Alternativet kunne like gjerne vært at filen aldri ble anskaffet, og at en artist gikk glipp av muligheten til å nå nye fans som kunne gå på konserter og kjøpe album. I 20 år har platebransjen hevdet at piratkopiering dreper musikken. Om det stemte, skulle vel musikken snart ha omkommet. I Norge er rundt en million av oss aktive fildelere. De som advarer mot fildelingens konsekvenser, overser at fildeling har vært en realitet de siste ti årene. Fildeling er et bidrag til et mangfoldig og levende kulturliv som ikke bare er dominert av rike og mektige selskaper. Deling av filer kan øke interesse for kulturelle opplevelser, noe som igjen kommer artister og kunstnere til gode. Fildeling er ikke et problem, men en god mulighet.