Filmamnestiet

JEG FINNER DET

interessant at kulturministeren er så beredt på å forsvare et hundretalls forbud som åpenbart er i strid med ytringsfrihetsbestemmelsene, Dagbladet tirsdag. Det må nettopp vise at hun ikke var så begeistret for mitt forsøk på å få filmtilsynet i takt med så vel dagens lovforståelse som folkets alminnelige oppfatninger.

Filmamnestiet var et pr-stunt. Kulturministeren har rett i det. Men ikke minst var det et forsøk på å rydde opp. Etter mitt skjønn gjør det seg dårlig at en institusjon som også har et klart ansvar for å ivareta hensynet til ytringsfriheten, sitter på en historie full av «kulturelle overgrep» uten å gjøre noe med det.

Dagbladet har vinklet denne saken i forhold til porno.

Det gir et skjevt bilde. Her er det snakk om alt fra de uskyldigste rampestreker til perler av filmscener. Poenget må likevel være at knapt noen av filmene ville ha problemer med å bli akseptert i dag.

I den grad det er snakk om porno, vil de enten kunne forsvares ut fra et filmhistorisk perspektiv eller at de fremstår som direkte komiske sett med dagens øyne.