Filmen som bygde Sogndal

Da Chevy Chase og co. skulle spille inn «Spioner som oss» på 80-tallet, falt valget på vesle Sogndal. Amerikanerne la igjen hele 30 millioner kroner i Sogndal under innspillingen. Nå vil Norsk Film markedsføre Norge som kulisse for utenlandske filmopptak.


SELGER NORGE: Odd Ween og Eran Figved skal markedsføre mulige norske opptakssteder overfor internasjonale filmselskaper.

- Vi har fjell, fjorder og uberørt natur lett tilgjengelig - og mer snø enn de fleste andre land, sier Odd Ween og Erna Figved. Det finnes allerede en filmkommisjon i Bergen, men nå er målsettingen å dra hele den norske filmbransjen, reiselivsnæringen, kommunene og offentlige instanser med i et samarbeid. Det vil være viktig også for norske filmfolk at utenlandske opptak foregår i Norge.

En av fordelene med Norge som filmland er faktisk at vi har fleksible filmarbeidere og ikke så strenge regler for hvem som kan gjøre hva og hvordan, sier Ween.

Da deler av den amerikanske filmen «Spioner som oss» ble tatt opp i Sogndal tidlig på 80-tallet, var det fordi stedet kunne fungere som en imitasjon av den da så lukkede Sovjetunionen.

30 millioner til stedet

Ifølge lokale beregninger ble det lagt igjen om lag 30 millioner kroner. Bygda hadde god nytte av dem. Filmteamet brukte blant annet flyplassen, men siden den var for liten, sprengte de vekk fjell og planerte et området som vi siden kunne bruke til parkeringsplass, sier Kjell Kvåle, teknisk sjef i Sogndal.

Og det er akkurat dette, ringvirkningene av at den pengesterke utenlandske filmbransjen opererer i Norge, som har fått Norsk Film AS til å sette Ween og Figved i gang med sitt arbeid.
De er nå i ferd med å bygge opp Norsk Filmkommisjon, etter mønster fra USA. Der har selv den minste småby en organisasjon som markedsfører og tilrettelegger stedet for filmopptak.

Også reklame

- Vi vil ikke bare satse på store filmproduksjoner, men også reklame- og fotooppdrag, sier Ween.

Hvis alt går etter planen, kan Norwegian Film Commission være i virksomhet engang neste år. Kommisjonen skal drives ikke-kommersielt, den skal ikke anbefale et opptakssted framfor et annet, men ha all mulig informasjon tilgjengelig når det kommer en forespørsel om filmopptak i Norge, sier Figved. Og «all mulig informasjon» i denne sammenhengen betyr blant annet oversikt over lover og regler, skatter, avgifter, ferjeruter - og soloppgangstabeller.
Det er ikke alle utlendinger gitt å vite at det er umulig å filme en skiløper i solskinn over Finnmarksvidda midt på vinteren.