Usikkerhet rundt potten for festivalmidler for 2017

Filmfestivalene frykter kutt

De norske filmfestivalene er svært bekymret for at statsstøtten de får, kan bli kuttet ytterligere.

FRA FILMFESTIVALEN: De norske filmfestivalene er svært bekymret for at statsstøtten de får kan bli kuttet ytterligere. Her kronprins Haakon under åpningen av filmfestivalen i Haugesund i august 2015, flankert av festivaldirektør Tonje Hardersen (til venstre) og daværende ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. (til høyre). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
FRA FILMFESTIVALEN: De norske filmfestivalene er svært bekymret for at statsstøtten de får kan bli kuttet ytterligere. Her kronprins Haakon under åpningen av filmfestivalen i Haugesund i august 2015, flankert av festivaldirektør Tonje Hardersen (til venstre) og daværende ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. (til høyre). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

I et møte med familie- og kulturkomiteen onsdag uttrykte representanter for de sju festivalene stor bekymring for manglende oppfølging av Stortingets filmforlik.

Potten for festivalmidler for 2017 er ennå ikke kjent, og festivalene ba komiteen følge opp at forlikets satsing på filmformidling blir fulgt opp av Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt (NFI).

Bebudet styrking

- Siden 2011 har det vært en betydelig nedgang i festivalstøttemidler, og en stadig økende usikkerhet knyttet til den statlige støtten. Festivalene var derfor svært glade for at Stortinget tydelig markerte økt satsing på filmformidling i sitt filmforlik, sier festivaldirektør Tonje Hardersen i Den norske filmfestivalen.

Hun viser til at det i filmforliket blir bebudet å styrke filmformidlingsfeltet.

- Poenget med å flytte festivalstøtten fra Film & Kinos skrantende inntekter til faste, statlige overføringer via NFI, og et nytt festivalutvalg, var nettopp å sikre festivalene forutsigbar støtte og et transparent tildelingssystem. Nå er vi bekymret for at det motsatte vil skje, sier hun.

Svært urolige

De norske filmfestivalene er svært urolige for at det igjen vil komme reelle kutt, og at de kan se langt etter den bebudede økningen.

- Filmfestivalene har i alle år mottatt en svært liten andel festivalmidler, sammenlignet med andre kunstfelt. Vi mener denne skjevheten nå bør rettes opp slik at vi kan fortsette det viktige internasjonale, nasjonale og regionale formidlingsarbeidet innen filmfeltet, som vi ivaretar, sier Hardersen.

De sju festivalene er: Den norske filmfestivalen Haugesund, Kortfilmfestivalen i Grimstad, Kristiansand internasjonale Barnefilmfestival, Bergen internasjonale filmfestival, Kosmorama – Trondheim internasjonale filmfestival, Tromsø internasjonale filmfestival og Film fra Sør.

(NTB)