Filmfolket krever full lønn

I går besluttet Norsk Filmforbund å kreve full kompensasjon for alle filmarbeiderne som skulle delta under innspillingen av Vibeke Løkkebergs «St. Hansnatten».

Løkkeberg leverte søknaden

Lederen i Filmforbundet tok imot råd fra forbundets advokat i går. Konklusjonen er at man krever full lønn for hele perioden filmingen skulle pågått.

Opprinnelig hadde produsent Axel Helgeland og produksjonsselskapet Northern Lights regnet med at de skulle slippe unna med å betale en tredjedel av filmarbeidernes honorar for innspillingen. Dette gis det en åpning for i tariffavtalen filmarbeiderne har med produsentforeningen. Da er forutsetningen at havariet skyldes forhold produsenten ikke kunne forutsett.

- Dere mener produsenten kunne ha unngått å legge ned filmprosjektet?

- Vi mener det var mulig å unngå det som skjedde, ja. Og rådet fra vår advokat var å kreve full kompensasjon for samtlige filmarbeidere, sier Håan.

Nå skal Filmforbundet finne ut hvor mange filmarbeidere som var engasjert til innspillingen av «St. Hansnatten».

- Da vil vi også skaffe oss oversikt over hvor stort det samlede beløpet blir, sier filmforbundlederen, som kontakter produsent Helgeland i morgen.

I motsetning til regissør Løkkeberg vil ikke Filmforbundet gå i åpen krig og konfrontasjon med Helgeland og Northern Lights.

- Aller helst vil vi ha en løsning som gjør at det blir noe av filminnspillingen. Lar ikke det seg gjøre, ønsker vi reelle, åpne forhandlinger med Helgeland. De skal verken foregå gjennom advokater eller gjennom pressen, fastslår Håan, som ikke har oversikt over hvor stort kravet mot Helgeland og Northern Lights kan bli.