Filmfondet støtter kjønnskvotering

Og vil slå seg sammen med Norsk Filminstitutt.

(Dagbladet.no): I begynnelsen av desember mottok Trond Giske filmutvalgets rapport om norsk filmbransje. Rapporten har blitt omdiskutert, spesielt fordi den foreslår kjønnskvotering av både manusforfattere, regissører, produsenter - og hovedroller.

Trond Giske sendte utvalgets forslag ut på høring, og nå har Norsk Filmfond svart.

De støtter utvalget i at kjønnskvotering bør vurderes dersom ambisjonene om 40 prosent kvinneandel ikke blir innfridd.

- I norsk film, som i samfunnet ellers, er talentene nokså jevnt foredelt på kjønnene. Derfor må vi legge til rette for begge kjønn, sier Turid Hundstad til Dagbladet.no.


Vil vurdere å kvotere hovedroller

Hundstad har fungert som styreleder i filmfondet i arbeidet med høringsuttalelsen, fordi Kristenn Einarsson erklærte seg inhabil. Han var også leder for filmutvalget.

«Norsk filmfond er enig i at det må settes klare mål og legges en fremdriftsplan for å øke kvinneandelen i norsk film. Vi mener også at kvotering bør vurderes dersom fremdriftsplanen ikke holder,» skriver Norsk Filmfond i høringsuttalelsen.

I likhet med Einarsson-utvalget vil de jobbe for en 40 prosents kvinneandel i norsk film innen 2010. Dette inkluderer hovedroller, noe utvalget tidligere har fått en del kritikk for.

FLERE ROLLER: Ane Dahl Torp satt i filmutvalget, som før jul la fram en rapport hvor de blant annet ville øke andelen kvinnelige hovedroller. Norsk Filmfond er enige. Foto: AGNETE BRUN
FLERE ROLLER: Ane Dahl Torp satt i filmutvalget, som før jul la fram en rapport hvor de blant annet ville øke andelen kvinnelige hovedroller. Norsk Filmfond er enige. Foto: AGNETE BRUN Vis mer

- Dere er ikke redde for å gripe for mye inn i det kunstneriske på denne måten?

- Vi må se hva vi klarer å oppnå og ta den problemstillingen etter hvert. Vi får håpe at vi slipper å forholde oss til den, sier Hundstad.

Nytt, stort filminstitutt 

Filmfondet har ikke diskutert hva en eventuell framdriftsplan bør inneholde.

- Utvalget kom med en masse forslag som man ikke kan konkretisere i en høring. Det må komme i neste runde, sier hun.

Noe de derimot har diskutert, er en omorganisering av filmfondet og Norsk Filminstitutt. Filmfondet går i likhet med filmutvalget inn for å samle mange av sine og filminstituttets funksjoner i en ny, statlig institusjon.

Men i motsetning til filmutvalget ønsker de å flytte arbeidet med barn og unge over til FILM&KINO.

- Vi vil spisse arbeidet mer, slanke den statlige administrasjonen, og dermed få en bedre konsentrasjon av forvaltningen, sier Hundstad.

Det nye store filminstituttet vil, dersom filmfondet får viljen sin, få ansvaret for fire hovedområder: Utvikling, produksjon, distribusjon og lansering, samt bevaring og formidling av kulturarven.

Stortingsmelding før påske

Høringsfristen for Einarsson-utvalgets rapport var 26. januar, og Kulturdepartementet har fått inn over 60 uttalelser. Her finner du alle sammen.

Trond Giske har tidligere sagt at han ønsker å legge fram en stortingsmelding om norsk film før påske.

- Arbeidet kan potensielt føre til de største endringene i norsk filmbransje på lang, lang tid. Vi skal jobbe sammen for å lage flere, bedre og mer mangfoldige filmer, sa han da han mottok filmutvalgets rapport før jul.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen til Norsk Filmfond.

Her kan du lese rapporten til filmutvalget.

MYE Å LESE: Trond Giske har fått inn over 60 høringsuttalelser om Einarsson-rapporten. Han vil legge fram en stortingsmelding før påske.
LEDET UTVALG: Kristenn Einarsson er til vanlig styreleder i Norsk Filmfond. Men ettersom han også ledet arbeidet med filmutvalgets rapport, måtte han tre til siden da filmfondet skulle levere en høringsuttalelse om rapporten. Filmfondet er enige med Einarsson-utvalget på flere områder.