FILMMELDING TIL BESVÆR: Thorhild Widvey vil forenkle støtteordningene til produksjon av norsk film.  
Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
FILMMELDING TIL BESVÆR: Thorhild Widvey vil forenkle støtteordningene til produksjon av norsk film. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Filmmeldingen kan strupe norske kinoer, mener bransjeorganisasjon

- Norske kinoer kan bli nedlagt.

(Dagbladet): Tidligere denne måneden la kulturminister Thorhild Widvey (H) fram en stortingsmelding om film. Her går hun blant annet inn for en såkalt insentivordning for produksjon av film i Norge.

Samtidig la hun om på støtteordningene til norsk film. Siden 1970 har norske kinoer betalt inn 2.5 prosent av sine inntekter til bransjeorganisasjonen Film & Kino. Disse midlene finansierer en rekke støtteordninger til norsk film- og kinobransje.

Vil endre ordningen Widvey ønsker nå at pengene norske kinoer innbetaler skal gå rett til finansdepartementet, istedenfor til Film & Kino.

Denne ordningen er langt fra godt nytt for kinoene, mener Arild Kalkvik, styreleder i Film & Kino.

- Går dette igjennom kan kinoer i distriktene kan bli nedlagt, man betaler inn 2,5 av omsetningen til staten, men får ikke igjen penger til å opprettholde tilbudet, sier Kalkvik og legger til at digitaliseringsprosjektet som er i iverksatt også kan stå i fare.

Film & Kino vil heller nå avvikle den lovbestemte avgiften til Norsk kino- og filmfond og samtidig innføre en frivillig avgift for kinoene. På den måten vil vi kunne bidra til å gi publikum i hele landet et fortsatt godt og bredt tilbud.

Widvey håper å oppnå en kraftig forenkling av hele det offentlige tilskuddssystemet for film. Ved å barbere detaljstyringen og skjemaveldet skal det bli enklere å søke, og raskere å få penger av staten til å lage film, ifølge kulturdepartementet.

- Kinoene må finansiere annen film Det nye pengeveldet blir plattformnøytralt - altså må pengene norske kinoer i dag lar Film & Kino bruke til kinoenes beste, i framtida inn i en større pott hvor kinoer ikke favoriseres spesielt. 

Film & kino mener det ikke er rimelig at kinoene både skal betale en statlig avgift  som tilsvarer 24 - 25 millioner kroner i året, når pengene ikke kanaliseres tilbake til dem selv

- Den nye ordningen er veldig urettferdig, diskriminerende og konkurransevridende. Det er svært mange kinoer i Norge som drives med underskudd fordi man har tro på betydninga av norsk kinokultur. At de nå må bidra til å finansiere film i andre medier, er hårreisende, sier Kalkvik.

Lite salg av DVD og Blu-ray Kalkvik mener salget av DVD og Blu-ray i Norge er så lite at pengene staten får inn derfra om kort tid er lik null. Da står norske kinoer igjen som eneforsørger av avgiften.

- Norske kinoer har betalt inn denne avgiften med glede siden 1970, og dette har bidratt til å bygge opp en bærekraftig forvaltningsstruktur som gjør det mulig å drive kino mer effektivt i Norge. Nå fjernes dette flotte systemet ved et pennestrøk, og kinoene må bare klare seg selv, sier han.

- Kino er det som genererer mest penger til norske filmer. I Hollywood satser man også på kino og sier det er det eneste forretningsmodellen for film som fungerer. Da er det rart Norge går motsatt vei, sier Kalkvik.

- Ivaretar bredden av filmformidlingstiltak Statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H), skriver til Dagbladet at regjeringen har kompensert filmformidlingstiltak Film & Kino har kuttet direkte over statsbudsjettet.

- Film & Kino er nå omorganisert til en bransjeorganisasjon for kino og videodistributører der også private aktører er medlemmer. Da er det ingen god ordning at de forvalter et fond bestående av en statlig avgift. Derfor legges nå disse midlene inn på statsbudsjettet, mener Borgundvaag.

Han mener at regjeringen nå foreslår en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk som skal ivareta bredden av filmformidlingstiltak.

- Perspektivet for en helhetlig filmformidling manglet i forrige filmmelding og har vært etterlyst av bransjen. Når det gjelder digitaliseringen har Film & kino betydelige avsatte fondsmidler, skriver han.