Filmsensuren for voksne forsvinner

Regjeringspartiene og SV går nå inn for en grunnlovsparagraf som utelukker forhåndssensur av film og video beregnet for voksne.

Tidligere har Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet inntatt samme standpunkt

Formuleringen om forhåndssensur inngår som ledd i en større grunnlovsparagraf. Stortinget vil trolig ta stilling til paragrafen i sin helhet.

Endringen kan ifølge Aftenposten gjøre det mer fristende for Frp å stemme subsidiært for regjeringspartienes grunnlovsforslag.

Regjeringspartiene og SV gikk opprinnelig inn for en paragraf som åpnet for fortsatt forhåndssensur av film og video for voksne. Ifølge saksordfører Martin Engeset (H) var hensikten å videreføre dagens praksis, men forslaget ble tolket som om man ønsket utvidet sensur.

For å unngå misforståelser velger regjeringspartiene nå en formulering som bare tillater sensur av filmer beregnet på barn og unge. Dermed må forhåndssensuren av voksenfilmer på kino avvikles. Ifølge Engeset har regjeringen allerede stilt seg åpen for å omdanne filmsensuren til en frivillig ordning.

Engeset understreker at straffelovens forbud mot grov vold og porno på film og video fortsatt vil gjelde. Dermed blir det fortsatt pornosladd på norske kabel-TV-sendinger.

NTB

<B>LOVLIG:</B> «Sansenes Rike» skapte en del oppstyr da den omsider ble tillatt vist på norske kinoer for en stund tilbake.