GÅR RETTENS VEI: Dokumentarfilmregissør Mohamed Jabaly vil kjempe for å få bli i Norge. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
GÅR RETTENS VEI: Dokumentarfilmregissør Mohamed Jabaly vil kjempe for å få bli i Norge. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

Filmskaper Mohamed Jabaly

Filmskaper som kastes ut av landet, kjemper i retten: - Har påvirket min helse

Mohamed Jabaly kjemper for retten til oppholdstillatelse i Norge. Rettsaken mot Utlendingsnemnda er nå i gang i Oslo Tingrett.

(Dagbladet): - Jeg prøver å være positiv. Dette påvirker meg og andre kunstnere som ønsker å jobbe i Norge, sier Jabaly til Dagbladet utenfor rettsalen.

Det var 16. februar i år at dokumentarfilmregissør Mohamed Jabaly, som opprinnelig kommer fra Gaza, fikk beskjed fra Utlendingsnemnda (UNE) om at han ikke får opphold i Norge og må forlate landet innen 6. mars. Siden da har han bodd i London og blitt forhindret i å jobbe med distribusjon av dokumentarfilmen «Ambulance», som har høstet stor suksess.

Jabaly saksøkte UNE fordi han mener at nemndas vurdering av hans kompetanse er feil. Til Dagbladet forteller han at saken har satt livet på vent.

- Dette har påvirket planene mine i ett år. Det har påvirket min helse. Jeg har ikke kunnet planlegge eller jobbe med prosjektene mine. Det har vært slitsomt. Jeg har gått glipp av mange muligheter til å presentere filmen, sier han.

Årsaken til avslag om opphold var at UDI og UNE hadde vurdert Jabalys utdanning innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse. Dette til tross for innvendinger fra blant annet Norske Filmregissører, interesseorganisasjonen for filmregissører, som Jabaly er medlem av.

Jabaly har jobbet som regissør i Norge siden 2014 etter at han fikk en offisiell invitasjon fra Tromsø kommune. Her fortsatte han sitt arbeid med den prisvinnende dokumentaren «Ambulance». I tillegg til å ha vunnet priser for filmen er den blitt vist på NRK. Jabaly er også blitt invitert til de største, internasjonale filmfestivalene for å vise og snakke om filmen.

Starter på utdanning i Norge

Til høsten starter Jabaly på Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg og kan fortsette å bo i Norge den tiden det tar å gjennomføre utdanningen som er en bachelorutdanning.

Det er likevel viktig for ham å kjempe for oppholdstillatelsen han fikk avslag på.

- Jeg tar utdannelsen for min egen del personlig. Det betyr ikke at jeg ikke er en profesjonell filmregissør nå, understreket han fra vitneboksen.

Han pekte også på betydningen av å få jobbe som filmskaper i Norge.

- Å lære om andre menneskers liv her gjør meg bedre som filmskaper og øker min kompetanse. Det er et fantastisk nettverk her. Et papir reflekterer ikke hvordan mitt liv kan være. Hadde jeg vært lege hadde jeg følt at jeg hadde trengt en grad, men jeg kan være filmskaper uten noen formell utdannelse, sa han.

- Relevant utdanning

Ifølge Jabalys advokat Runa Nordahl Hæreid handler saken om Jabaly er faglært eller ikke. Mens Filmbransjen sier ja, sier UNE nei.

- Han har særlige evner innen dokumentarfilmregi, har relevant utdanning fra universitetsnivå og seks år med relevant arbeidserfaring. Han har vist at han har talent. Det bekreftes ved priser han har fått og uttalelser fra nøkkelpersoner fra den Norske filmbransjen, sa Nordahl Hæreid innledningsvis i retten.

I sin innledning retten startet hun med å gå grundig gjennom Jabalys formelle utdannelse og arbeidserfaring. Hæreid gikk gjennom kravene til å være faglært og hvor lista legges for arbeidsinnvandring i Norge. Ifølge Hæreid er vedtaket om å kaste Jabaly ut av landet i strid med lovgivers intensjon.

- Man betegnes som faglært hvis man har spesielle kvalifikasjoner. Etter norsk rett holder det med fagbrev fra videregående nivå. Terskelen for å være faglært ble senket i 2002. Det sier noe om hva lovgiver har tenkt og hvor man ønsker å legge lista for arbeidsinnvandring, sa hun.

Hun påpekte også at det er mange veier til regissøryrket og at man kan være kvalifisert som regissør uavhengig av bakgrunn. Hun understreket at det var særlig viktig at det i denne saken blir gjort en konkret og individuell vurdering av Jabalys utdanning og kompetanse.

Definisjon av fagkompetanse

Hæreid gikk også grundig gjennom kopier av Jabalys vitnemål fra 2010 og fagsammensetningen fra de to årene han studerte ved universitetet i Gaza. Blant annet har Jabaly en fagsammensetning med blant annet informasjonsteknologi, programmering, design, web-programmering, visuell programmering, promotering og multimedia-fag.

Nordahl Hæreid trakk også fram at Jabaly har jobbet til sammen hundre prosent for to filmselskaper i Gaza. Det var gjennom dette arbeidet han fikk visum til Norge i 2014 for å jobbe ved filmveksthuset i Tromsø kommune hvor han startet med filmprosjektet «Ambulance».

At UDI og UNE vedtok å sende Jabaly ut av landet, har i følge advokaten hatt konsekvenser for promoteringen av filmen. Hun understreket at promotering av film blir ansett som en viktig del av regissørens arbeid.

Ikke god nok dokumentasjon

Prosessfullmektig for UNE og staten i retten, Ida Kristine Berg- Johnsen, understreket i sitt innlegg at hovedregelen for å bli ansett som faglært i Norge uten formell utdanning innen filmregi, innebærer at praktisk erfaring må ha dobbel så lang varighet som den formelle utdanningen som kreves. Hun brukte bachelorutdanningen i filmproduksjon ved Høyskolen på Lillehammer som eksempel.

Hun understreket også at det i så tilfelle stilles krav til grundig dokumentasjon av arbeidserfaring ved søknad om oppholdstillatelse.

- UDI fant at den framlagte dokumentasjonen på utdannelsen var av teknisk art og ikke relatert til arbeidet som filmregissør. Han fikk derfor avslag på søknaden, sa Berg-Johnsen i retten.

Angående spørsmålet om spesielle kvalifikasjoner kan veie opp for manglende formell utdannelse innen filmregi, sa Berg-Johnsen at det heller ikke er framlagt god nok dokumentasjon på spesielle kvalifikasjoner fra Jabalys side som skulle tilsi at han har kompetanse som tilsvarer 6 års erfaring og opplæring som filmregissør, som er det som kreves.

Er det snakk om utdannelse på videregående nivå er fagbrev kravet. Er det snakk om utdanning på universitetsnivå er det bachelorutdanningen som er utgangspunktet for vurderingen, og det kreves med andre ord dobbel så lang tid som den formelle utdanningen på tre år, altså 6 års erfaring og opplæring.

- Det skal mye til for å få tillatelse som faglært på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner. Det er ikke bestridt at det er en treårig bachelor som er utgangspunktet for vurderingen, og at det kreves til sammen 6 års erfaring og opplæring. UNE mener dokumentasjonen på arbeidserfaring ikke er tilstrekkelig til å vise at han har arbeidserfaring som kan veie opp for manglende formell utdanning, sa Berg-Johnsen.