Finanskrisa – en machogreie

Menn styrer finanssystemet på

grunnlag av sine verdier: rå

konkurranse, ekspansasjon for

en hver pris og kortsiktig profitt, mener Steingrímur Njálsson.

«Maken til vrøvl: finanskrisen er forårsaket av tøylesløs grådighet og mangel på vett og forstand og har absolultt intet med kjønn å gjøre. Dette er en av de klassiske genetiske feilslutningene hvor man tror at påstanders opprinnelse er relevant for deres sannhetsgehalt. Man sier altså at om kvinner hadde vært i flertall i finansmiljøene, så ville krisen ikke skjedd, men selv her kan ikke påvises at fordi kvinner er kvinner så har deres kjønn noe som helst med finanskrisen å gjøre. Dersom verden styres av mennesker med hodet på rett plass går ting som regel bra. Eneste problemet er at verden idag styres av hodeløse.

Platonix

«Dette minner meg om filmen «Hjelp vi flyr». Sagt om et fly som holdt på å krasje: «Hvis bare verden hadde vært styrt av vegetarianske kvinner fremfor kjøttetende menn, så ville slikt som dette aldri skje!»

Skyldig mann«Det er ikke menn som er problemet, det er kapitalismen. Kapitalismen må vekk!

CH«Om du liker det eller ikke: Kapitalismen har bidratt til den utviklingen du nyter så godt av. Det er den som gjør at du kan sitte hjemme eller på kontoret og spre ditt forvirrede og noe ensidige budskap til alle og enhver.

RorschachLytt til finansminister Halvorsen! Hun har løftet «sosialistisk politikk» til nye høyder: «BYTT BANK!»

Truls