Finanskrisa kan påvirke PlayStation 4

- Vanskelig med innovasjon i disse tider, sier Sony-sjef.

||| (Dagbladet.no): Den pågående finanskrisen har gått hardt utover de fleste underholdningsbransjene, også spillbransjen.

Mange av de tidligere så resesjonssikre spillselskapene har de siste månedene opplevd blodrøde tall i regnskapet, med påfølgende oppsigelser og nedleggelser.

Blant disse selskapene er japanske Sony, som siden desember har måttet si opp flere tusen ansatte etter blant annet sviktende salg gjennom fjoråret og en ugunstig yen-kurs. Men kostnadene må ytterligere ned, og spørsmålet er da hvor det skal kuttes.

- Noen sier at man må prøve å komme seg ut av krisen ved å innovere, men finanskrisen har kuttet inntektene så mye at innovasjon i seg selv ikke hjelper. Og her har ikke finanskrisen all skylden, for varer fra Korea, Taiwan og Kina koster nå mindre enn de fra Japan. Prisene drives ned, noe som gjør det vanskelig for japanske selskaper å tjene penger - og dette vil neppe snu i framtida, sier Sony-toppsjef Howard Stringer i et intervju med Nikkei Electronics Asia.

Sosiale medier
Stringer sier videre at dersom prisen på et produkt endres for mye, så vil ingen kjøpe det - og at det er vanskelig å innovere med mindre produktet er en stor hit. Men Sony-sjefen mener også at den pågående krisen kan lære japansk industri å endre seg i takt med resten av verden.

En endring som har gjort seg spesielt gjeldende de siste årene, er de sosiale mediene og deres innvirkning på spillmediet. Som Stringer selv sier det, var det for fem år siden innholdsselskaper som ble ansett som industrikongene, mens det i dag er forbrukerne som leder an.

- Forbrukerne i dag er veldig annerledes enn hvordan de var for 20 år siden. De er ikke lenger passive. Spredningen av internett har gitt dem muligheten til å diktere hvordan produkter skal brukes, og et økende antall mennesker oppdager nye måter å ha det gøy på - for eksempel ved å lage eget innhold, sier Stringer.

Intern strid
Dagbladet.no fikk ifjor muligheten til å snakke med finansdirektør Masaru Kato i Sony Computer Entertainment. Han er en av få i konsernet som har innsikt i prosessene rundt utviklingen av Sonys neste spillkonsoller, og han kunne fortelle at det nå er en intern strid om hvilken vei Sony skal gå med det som kan bli PlayStation 4.

- De siste årene har vi sett en enorm utvikling innen sosial teknologi, der brukerne deler alt mulig med hverandre. Det er derfor flere internt hos oss som mener at vi aktivt må finne ut hva forbrukerne er interesserte i, og hva de kan tenke seg i en ny spillmaskin, sa Kato, før han fulgte opp:

- Men ingeniørene synes igjen at det er en dårlig idé. De mener at Sony alltid har vært gode på å skape ny teknologi, som deretter har slått godt an hos forbrukerne. Dersom forbrukerne ikke vet om noe som ennå ikke finnes, hvordan kan de da ha lyst på det? Derfor mener de at Sony er best tjent med å utvikle helt nye teknologier og funksjoner, som forbrukerne deretter kan få lyst på.

Påvirker PS4-utviklingen?
I lys av disse uttalelsene, kan det være lov å reise spørsmålet om finanskrisens påvirkning på muligheten til innovasjon penser Sony inn på et bestemt utviklingsspor enten de vil eller ei.

Kanskje vil vi som en direkte følge av finanskrisen få en ny maskin som i større grad baserer seg på sosial teknologi i stedet for rå, maskinell kraft?

Alt snakk om en eventuell PlayStation 4 vil inntil Sony sier noe offisielt selvsagt være ren spekulasjon, men Sony-toppenes uttalelser synes ofte å peke i en viss retning.

Åpen teknologi
En annen ting Sony har lært de siste årene, er ifølge Stringer at satsingen på lukket teknologi ikke bare har vært bra. For eksempel var musikktjenesten CONNECT en fiasko, ettersom musikken var bundet med DRM-løsningen OpemMG. Framover vil selskaper derfor satse på mer åpne teknologiløsninger.

- Den fremgangsmåten skapte et problem: Kundene kunne ikke laste ned musikk fra noen andre nettsider enn de vi samarbeidet med. Hadde vi gått for en mer åpen løsning, kunne vi kanskje slått Apple. Det var en tid der det var logisk å dele markedet med lukket teknologi og monopolisere et delmarked, men det er ingen effektiv strategi lenger. I internett-universet er det millioner av stjerner - millioner av muligheter som er skapt gjennom åpen teknologi, sier Stringer, og legger til at prisene på produktene ikke bør avskrekke kundene fra å kjøpe produktene.

NEPPE SLIK: Er det noe produsentene av spillkonsoller har lært av Nintendos suksess med Wii, er det at kompliserte kontrollere ikke er veien å gå for å nå et større publikum. At PlayStation 4 skal få et kontrollsystem som i dette, er derfor lite trolig ...
NEPPE SLIK: Er det noe produsentene av spillkonsoller har lært av Nintendos suksess med Wii, er det at kompliserte kontrollere ikke er veien å gå for å nå et større publikum. At PlayStation 4 skal få et kontrollsystem som i dette, er derfor lite trolig ... Vis mer