- Finn deg ny jobb

Det går heftig for seg i den norske filmbransjen. I stormens sentrum står filmkonsulent Erlend Loe og kritiserer manuset til regissør Unni Straumes «Musikk for bryllup og begravelser».

- Erlend Loe bør finne seg en annen jobb, svarer Straume.

Erlend Loe har vært spillefilmkonsulent i Norsk Filmfond siden februar i år. Det innebærer at han er én av tre som bestemmer hvem som skal få 95 millioner kroner i støtte til å lage film. Så langt har Erlend Loe delt ut midler til fire spillefilmer. Tre av dem har en debutant i registolen.

Unni Straumes uttalelse om at Loe nå bør finne seg en annen jobb, er et svar på hans spørsmål om ikke manuset til Straumes «Musikk for bryllup og begravelser» burde gått noen flere runder med manuskonsulenter før den ble produsert.

- Norske regissører må slutte å tro at man kan fikse på problemer i manuskriptet på settet, sier Loe.

- Midt i ryggen

I et debattinnlegg i filmtidsskriftet Rushprint skriver Loe følgende om saken: «Historien er begynnelsen og slutten på alt. Når den fungerer, holder alle kjeft. Bildekvaliteten, lydkvaliteten eller den øvrige teknikken interesserer meg med andre ord midt i ryggen så lenge historien fenger.» Dette er en påstand Loe gjentar til Dagbladet.

- Ja, så lenge det som fortelles i manuskriptet, har noe for seg. Men det beste ville selvfølgelig være å få en kombinasjon av god teknikk og godt manus.

Påstanden om at teknikk ikke er interessant samt Loes gavmildhet overfor unge filmskapere har skremt store deler av det etablerte filmmiljøet.

Nye krefter

- Hvorfor har så mange av tildelingene gått til debutanter?

- Fordi det ikke har kommet seriøse utfordrere fra det etablerte miljøet. Det er også riktig å gi debutantene en sjanse. Da får vi nye folk og nye krefter inn i det norske filmmiljøet. - Dette er en konsekvens av at Erlend Loe driter i den faglige kompetansen, lyder Straumes svar til Loe.

- Absurd

Unni Straume føler seg ikke truffet av Loes kritikk.

- Manuset til min film var absolutt klart da vi begynte innspillingen. Det var også godkjent av konsulenter jeg ikke tviler på kompetansen til. Hvis manus er nok i seg selv, trenger vi ikke lage film.

Jeg sier ikke at jeg ikke bryr meg om manus, men regissørens visjoner og det rent visuelle er utrolig viktig.

Gamle ringrever

Straume synes det fokuseres for mye på manus i den pågående debatten. Hun er redd for at de med den tekniske kompetansen i det norske filmmiljøet skal dø ut med Loes fokusering på manus. Det er en frykt som ikke deles av Loe. Han mener at pengene skal gå til de beste prosjektene. Basta.

- Hvis de gamle ringrevene i bransjen ikke vil forholde seg til det jeg sier om manus, så er det deres problem. Det har i en årrekke blitt brukt i overkant mye penger på kjedelige norske filmer.

Kommersiell

Unni Straume synes Erlend Loe er en altfor kommersielt tenkende spillefilmkonsulent. Det er en påstand Loe reagerer sterkt på.

- Påstanden om at jeg er for kommersiell, er grunnløs. En film kan helt åpenbart være god selv om den ikke trekker folk til kinoene. Men at en film ikke blir sett er ikke i seg selv et kvalitetstegn. Å skape film for statens penger forplikter filmskaperne til å tenke på publikum.

- Jeg overlever

Erlend Loe ser ikke bort fra at uenigheten mellom ham og store deler av den etablerte filmbransjen har sine røtter i en generasjonskonflikt. Unni Straume mener at norsk film har en generasjonskonflikt hvert annet år og frykter ikke å bli for gammel for bransjen.

- Filmkonsulenter kommer og går. Jeg regner med at jeg har et lengre liv i norsk film som regissør enn det Erlend Loe har som konsulent. Jeg overlever ham, selv om det blir noen harde år.

STORM: Det blåser hardt rundt spillefilmkonsulent Erlend Loe. Han blir beskyldt for å ødelegge det etablerte filmmiljøet i Norge med sin fokusering på filmmanuskriptet. - Jeg er fornøyd med å fronte denne debatten. Dette er ting jeg har ment i 18 år. Det lå også i kortene at debatten ville dukke opp da jeg tok jobben, sier Loe.