Finn fram filetkniven!

Språklig oppsvulmet roman, men med drivende dramatikk bygd på vår hunger etter anerkjennelse og kjærlighet.

«Tango bacalao» er bokversjonen av filmen «Når mørket er forbi». Intrigene spinnes rundt en fiskerifabrikk i Finnmark. Den er i ferd med å gå konkurs på grunn av hasardiøse transaksjoner fra den aldrende og syke eieren som en gang var bygdas store og fryktede mann. Hovedpersonen, Oslo-advokaten, kalles til sin barndomsbygd der han konfronteres med sin fortid.

Jacobsen bygger opp spenningen med stø hånd, uten å bli for instruktiv. Han forteller ingen lineær historie, men behersker kunsten å bevege seg mellom ulike tidsplan. Dermed skaper han på sitt beste sinnsbilder der fortid og nåtid lever side om side.

Nordnorsk kitsch

Det underlige er at en forfatter som behersker en slik fortellerteknikk og som interesserer seg vel så mye for menneskesinnet som dets handlinger, ikke er strengere med sitt eget språk. Nordnorsk kjekkaseri, støyende tabloidformuleringer og oppvisninger i detaljkunnskap inngår en selsom språklig symbiose. Forfatteren vil gi uttrykk for det voldsomme i det nordnorske lynne, i stedet er det som oftest han selv som blir voldsomt keitete i sin omgang med bilder. Et par ganger lykkes han i å gripe Finnmarks væromslag, men de fleste bildene blir nordnorsk kitsch. Språket blir et hinder for virkelig å kunne ta personene til seg. De forblir i klisjeenes tåke selv når spenningskurven topper seg og forfatteren legger all sin dramaturgiske kløkt i å kapre vår innlevelse.

Det Alf R. Jacobsen trenger, er en forlagskonsulent som kan svinge en sylskarp filetkniv like nådeløst som kvinnene i filetfabrikken.